חשון תשע"ב


שבת פרשת "תולדות" כ"ט בחשון תשע"ב (26.11.2011)

16:17 - כניסת שבת. 16:30 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
16:15 - מנחה וסעודה שלישית.
17:15 - יציאת שבת וערבית.

אסיפה שנתית

האסיפה השנתית של הקהילה בה יוצג סיכום פעילות של השנה החולפת ותתקיים בחירת צוות לשנה הבאה, תיערך אי"ה במוצש"ק הבאה - פרשת ויצא (03.12.2011) בשעה 20:30 בדיוק.
חברים המעוניינים להתנדב - אנא פנו בדוא"ל ל: amikam@shadv.co.il, aviher@amdocs.com.
נכון להיום דרושים: יו"ר, גזבר, גבאים, אחראי קידושים ואחראי תפילות ילדים.
חברים המעוניינים להעלות נושאים לסדר היום מתבקשים לשלוח דוא"ל ליו"ר הקהילה היוצא עמיקם הדר (amikam@shadv.co.il) לא יאוחר מיום שלישי, 30.11.

שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב קובי פסל בפרשת השבוע מתקיים מידי יום שני בשעה 21:00, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב רונן נויבירט בנושא "מעשה בראשית" מתקיים מידי יום שלישי בשעה 21:00, בבית הכנסת "אוהל ארי", רחוב רבוצקי 98.
* השיעור השבועי של הרב קצין במסכת בבא-בתרא מתקיים מידי יום חמישי בשעה 20:45, בבית הרב קצין, רחוב ששת הימים 38.


שבת פרשת "חיי שרה" כ"ב בחשון תשע"ב (19.11.2011)

16:19 - כניסת שבת. 16:35 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
16:15 - מנחה וסעודה שלישית.
17:17 - יציאת שבת וערבית.

תורניות דברי תורה וסעודה שלישית

רשימות תורניות דברי תורה וסעודה שלישית לחודשים חשון-שבט ןכן רשימת אירועים עודכנו באתר.

שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב קובי פסל בפרשת השבוע מתקיים מידי יום שני בשעה 21:00, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב קצין במסכת בבא-בתרא מתקיים מידי יום חמישי בשעה 20:45, בבית הרב קצין, רחוב ששת הימים 38.

ביקור בכנסת

בשל קשיים לוגיסטיים ואחרים, נדחה הסיור למשכן הכנסת שתוכנן ל- 21.11.11, לתאריך שייקבע בהמשך.

אסיפה שנתית

האסיפה השנתית של הקהילה בה יוצג סיכום פעילות של השנה החולפת ותתקיים בחירת צוות לשנה הבאה, תיערך אי"ה ב-03.12.2011, מוצש"ק פרשת ויצא.
אנו מבקשים כי חברים המעוניינים להתנדב יפנו בדוא"ל ל: amikam@shadv.co.il, aviher@amdocs.com.
נכון להיום דרושים: יו"ר, גזבר, גבאים, אחראי קידושים ואחראי תפילות ילדים.


שבת פרשת "וירא" ט"ו בחשון תשע"ב (12.11.2011)

16:23 - כניסת שבת. 16:35 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
16:20 - מנחה וסעודה שלישית.
17:20 - יציאת שבת וערבית.


שבת פרשת "לך לך" ח' בחשון תשע"ב (05.11.2011)

16:28 - כניסת שבת. 16:40 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
16:25 - מנחה וסעודה שלישית.
17:25 - יציאת שבת וערבית.

ביקור בכנסת

בתאריך 21.11.2011 חברי הקהילה יצאו לסיור בכנסת. היציאה באוטובוס מבית ספר אריאל בשעה 15:00 וחזרה משוערת בשעה 20:00.
הסיור מיועד למבוגרים ונוער מגיל 12. עלות הביקור לאדם 20 ₪, אשר יגבו בהוראת הקבע.
מי שמעוניין לצאת לסיור מתבקש לשלוח הודעה לעמיקם הדר לדוא"ל: amikam@shadv.co.il ולאבי הרולד לדוא"ל: avi.herold@amdocs.com
יש לצרף מספר ת.ז של כל אחד מהמשתתפים ומספר טלפון נייד. לגבי נוער יש לצרף מספר ת.ז בלבד.
מספר המקומות מוגבל ל- 50 כך שכל הקודם זוכה!
בכל מקרה הביקור מותנה במינימום משתתפים וההרשמה תסתיים ב-16.11.2011 (או לאחר 50 נרשמים ראשונים, המוקדם מביניהם).

אסיפה שנתית

האסיפה השנתית של הקהילה בה יוצג סיכום פעילות של השנה החולפת ותתקיים בחירת צוות לשנה הבאה, תיערך אי"ה ב-03.12.2011, מוצש"ק פרשת ויצא.
אנו מבקשים כי חברים המעוניינים להתנדב יפנו בדוא"ל ל: amikam@shadv.co.il, aviher@amdocs.com.
נכון להיום דרושים: יו"ר, גזבר, גבאים, אחראי קידושים ואחראי תפילות ילדים.

שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב קובי פסל בפרשת השבוע מתקיים מידי יום שני בשעה 21:00, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב קצין במסכת בבא-בתרא מתקיים מידי יום חמישי בשעה 20:45, בבית הרב קצין, רחוב ששת הימים 38.