רשימת אירועים - תשע"ב

פרשת השבועתאריךאירועחגיגה
צוח' בניסן תשע"ב31.03.2012שבת בר מצוה - נעם לויבקהילה
מטות - מסעיב' באב תשע"ב21.07.2012שבת בר מצוה - יונתן לוסטיגבקהילה
כי תצאי"ד באלול תשע"ב01.09.2012שבת קהילהבקהילה
למי שמתוכנן אירוע בשנה הקרובה, מתבקש להודיע על כך ל- Amikam@shadv.co.il