תורנות העברת דבר תורה - תשע"ב

פרשת השבועתאריךערב שבתשבת בבוקרסעודה שלישית
בראשיתכ"ד בתשרי תשע"ב22.10.2011הוכמן עמירםמלכה אייל
נחא' חשון תשע"ב29.10.2011פוגל איתיאנגל אסףוויאקובסקי גיל
לך לךח' חשון תשע"ב05.11.2011אדלשטיין אסףוייס שיוקס עומר
ויראט"ו חשון תשע"ב12.11.2011אלוש יוחאיזליגמן דיווידלביא אלי
חיי שרהכ"ב חשון תשע"ב19.11.2011מרגליות דובימרקוביץ' דניניזרי אבי
תולדותכ"ט חשון תשע"ב26.11.2011גדיש יהודהפרז אילןרינקוב מוטי
ויצאז' כסלו תשע"ב03.12.2011גרינפלד ברקשינדלר אחיקםאברמוביץ יוסי
וישלחי"ד כסלו תשע"ב10.12.2011דביר חייםאייזנברג יעקבבנט נפתלי
וישבכ"א כסלו תשע"ב17.12.2011הוכמן עמירםבירנברג עדוגוטמן נחי
מקץ (חנוכה)כ"ח כסלו תשע"ב24.12.2011זפרני איציקזינגבוים מוטיגולדברג שלומי
ויגשה' טבת תשע"ב31.12.2011לוי אשרידידיה דידיזמיר עופר
ויחיי"ב טבת תשע"ב07.01.2012מלכה אייללוין מאירטפר סטיבן
שמותי"ט טבת תשע"ב14.01.2012מרקוביץ' אליסוקולובר אביאלפלדמן אבידן
ואראכ"ו טבת תשע"ב21.01.2012ניצן נחמןפודהורצר איילפלוס עודד
באד' שבט תשע"ב28.01.2012נפתלי שוהםשטיינמץ אבישץ אלון
ואתחנןט"ז אב תשע"ב04.08.2012רינקוב מוטימלכה אייל
עקבכג' אב תשע"ב11.08.2012בנט נפתליאיציק זפרני
ראהל' אב תשע"ב18.08.2012אברמוביץ יוסידידי גוטליב
שופטיםז' אלול תשע"ב25.08.2012אייזנברג יעקבגולדברג שלומי
כי תצאיד' אלול תשע"ב01.09.2012גדיש יהודהשבת קהילה
כי תבואכא' אלול תשע"ב08.09.2012זפרני איציקגוטמן נחי
ניצביםכח' אלול תשע"ב15.09.2012עודד פלוסוויאקובסקי גיל
וילך (שבת תשובה)ו' תשרי תשע"ג22.09.2012הרב זילברמןזינגבוים מוטי
האזינוי"ג תשרי תשע"ג29.09.2012אדלשטיין אסףאייזנברג יעקבאברמוביץ יוסי
שבת חוה"מ סוכותכ' תשרי תשע"ג06.10.2012אלוש יוחאילוין מאיריהודה גדיש
בראשיתכ"ז תשרי תשע"ג13.10.2012זמיר עופראנגל אסףבירנברג עידו
נחד' חשון תשע"ג20.10.2012ברגר דודישרוט שיבנט נפתלי
לך לךי"א חשון תשע"ג27.10.2012מלכה איילגולדברג שלומיגרינפלד ברק
ויראי"ח חשון תשע"ג3.11.2012הוכמן עמירםזמיר עופרוייס שי
חיי שרהכ"ה חשון תשע"ג10.11.2012פוגל איתיוקס עומרשינדלר אחיק
תולדותג' כסלו תשע"ג17.11.2012זרסקי טלזליגמן דיווידטפר סטיבן
ויצאי' כסלו תשע"ג24.11.2012אלי לביאידידיה ידידיאשר לוי
וישלחי"ז כסלו תשע"ג01.12.2012גוטמן נחיבירנברג עידודובי מרגליות
וישבכ"ד כסלו תשע"ג08.12.2012ניצן נחמןוויאקובסקי גילדני מרקוביץ
מקץ (חנוכה)ב' טבת תשע"ג15.12.2012פודהוצר איילזרסקי טלניזרי אבי
ויגשט' טבת תשע"ג22.12.2012זינגבוים מוטישטינמץ אביפלדמן אבידן
ויחיט"ז טבת תשע"ג29.12.2012אדלשטיין אסףגוטליב דידירינקוב מוטי
שמותכ'"ג טבת תשע"ג05.01.2013אלוש יוחאייוסי אברמוביץזפרני איציק
  • דבר הלכה בערב שבת: עד 5 דקות.
  • דבר תורה בשבת בבוקר: עד 10 דקות.
  • דבר תורה בסעודה שלישית: כ-20 דקות

מי מחברי הקהילה שמעוניין להחליף את מועד התורנות שלו, מתבקש למצוא לעצמו ממלא מקום ולהודיע על כך לגבאי האחראי – אבי הרולד (Avi.Herold@gmail.com).
שמות תורני השבת יופיעו בדוא"ל הקהילתי השבועי שמתפרסם לפני כל שבת. לא תישלח תזכורת נוספת.