אייר תשע"ושבת פרשת "במדבר" - שבת מברכין חודש סיון כ"ז באייר תשע"ו (04.06.2016)

19:23 - כניסת השבת.
19:35 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:45 - תפילת ילדים.
19:15 - מנחה וסעודה שלישית.
20:26 - יציאת השבת וערבית.

השבת

דבר תורה בערב שבת: דידי גוטליב.
דבר תורה בשבת בבוקר: הרב אביחי קצין.
דבר תורה בסעודה שלישית: מר זאב אבלס - יו"ר בנק איגוד.
תורני עריכה: איתי פוגל ואייל פודהורצר.

לאחר תפילת מוסף, הרב קצין יעביר שיעור להורים וילדים כולל חידון נושא פרסים. קידוש "לחיים" קל יתקיים למבוגרים שלא משתתפים בשעור.

סעודה שלישית חגיגית לכבוד יום ירושלים

השבת נקיים סעודה שלישית חגיגית לכבוד יום ירושלים עם סיפורו האישי של מר זאב אבלס - יו"ר בנק איגוד (אביהן של חברותנו נטע וייס ויפעת ניצן) על הקרב לכיבוש גבעת התחמושת.

מזל טוב

קהילת עלומים מאחלת מזל טוב לטלי ואיתמר שפר להולדת הבת.

שיעורים שבועיים

  • השיעור השבועי של הרב קצין בגמרא (מסכת בבא בתרא) לע"נ הרב פול לדרמן ז"ל
    מתקיים בימי ראשון בשעה 21:30, בבית הרב, רחוב ששת הימים 38.
  • השיעור השבועי של הרב זילברמן בגמרא
    מתקיים בימי רביעי בשעה 21:00, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.


שבת פרשת "בחוקותי" כ' באייר תשע"ו (28.05.2016)

19:19 - כניסת השבת.
19:30 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:45 - תפילת ילדים.
19:10 - מנחה וסעודה שלישית.
20:22 - יציאת השבת וערבית.

השבת

דבר תורה בערב שבת: הרב אביחי קצין.
דבר תורה בשבת בבוקר: רונן וולפגור.
דבר תורה בסעודה שלישית: עמירם הוכמן.
תורני עריכה: מיכאל סגרון ויוסף עליאש.


שבת פרשת "בהר" י"ג באייר תשע"ו (21.05.2016)

19:15 - כניסת השבת.
19:25 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:45 - תפילת ילדים.
19:10 - מנחה וסעודה שלישית.
20:17 - יציאת השבת וערבית.

השבת

דבר תורה בערב שבת: איתי פוגל.
דבר תורה בשבת בבוקר: הרב אביחי קצין.
דבר תורה בסעודה שלישית: יוסי אברמוביץ.
תורני עריכה: שהם נפתלי.

תנחומים

קהילת עלומים משתתפת בצערו של חברנו חיים דביר ומשפחתו עם מות אמו צביה דויטש ז"ל.
שלא תדעו עוד צער.


שבת פרשת "אמור" ו' באייר תשע"ו (14.05.2016)

19:10 - כניסת השבת.
19:20 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:45 - תפילת ילדים.
19:10 - מנחה וסעודה שלישית.
20:11 - יציאת השבת וערבית.

השבת

דבר תורה בערב שבת: אייל מלכה.
דבר תורה בשבת בבוקר: רפי לדרמן.
דבר תורה בסעודה שלישית: אלי לביא.
תורני עריכה: אלי מרקוביץ' ואבי ניזרי.

תודה

קהילת עלומים מבקשת להודות לאלוף (מיל.) יעקב עמידרור על הרצאתו המרתקת בערב יום הזכרון.

שיעורים שבועייםיום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות ד' באייר תשע"ו (12.05.2016)

יום רביעי
18:30 - תפילת מנחה.
18:40 - הרצאה של אלוף (מיל') יעקב עמידרור בנושא: מדינת ישראל - ספירת מלאי בגיל חכם (68).
19:45 - תפילת ערבית.

יום חמישי
07:30 - תפילת שחרית.