רשימת תורני סעודה שלישית - תשע"ו

שבתתאריךתורנים

נוהל סעודה שלישית -
אחריות התורנים

  1. לאחר תפילת מוסף יש לסדר את השולחנות, המפות והכסאות; ולערוך כוסות ומפיות.
    (בשבתות בהן מתקיים קידוש זוטא, יש להוציא את השולחנות לפני תפילת מוסף ולעזור בעריכת הקידוש.)
  2. יש להגיע כ–20 דקות לפני תפילת מנחה לשם עריכת האוכל על השולחנות.
  3. לאחר תפילת ערבית יש לפנות את האוכל ולהחזיר את השולחנות.


  • רשימת התורנים מופיעה כאן באתר ובלוח המודעות בבית הכנסת.
  • מי שמועד התורנות אינו נח לו, מתבקש למצוא מחליף מהמשך הרשימה, ולהודיע בדוא"ל ל- יניב הררי (YanivH207@gmail.com) ובני הגר (H_Beni@walla.com) בכדי שנעדכן את הרשימה.
  • שמות תורני השבת יופיעו גם בדוא"ל הקהילתי השבועי שנשלח לפני כל שבת.