טבת תשע"ושבת פרשת "וארא" כ"ח בטבת תשע"ו (09.01.2016)

16:32 - כניסת השבת.
16:40 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:45 - תפילת ילדים.
16:30 - מנחה וסעודה שלישית.
17:32 - יציאת השבת וערבית.

השבת

דבר תורה בערב שבת: יוסי אברמוביץ.
דבר תורה בשבת בבוקר: הרב אביחי קצין.
דבר תורה בסעודה שלישית: הרב אביחי קצין.
תורני סעודה שלישית: שלומי גולדברג ואבי גורמן.

שיעור לילדים ע"י הרב קצין

לאחר תפילת מוסף, יתקיים לימוד משותף של ילדים בכיתות א'-ו' עם הוריהם (אבות ואמהות). בתום הלימוד יתקיים חידון נושא פרסים.

הפרשת חלה

ביום שני, ראש חודש שבט (11.01.2016) בשעה 21:00 תתכנסנה נשות הקהילה להפרשת חלה בבית משפחת הגר רחוב גרינברג 5.
בשעה 21:15 ינתן שיעור קצר מפי הרב קצין ולאחריו תתקיים הפרשת חלה.

תכנית ט"ו בשבט - ערב שירה

חברות וחברים - נא שריינו היומנים וצחצחו הגרונות.
ערב השירה המסורתי של הקהילה יתקיים במוצאי שבת שירה - פרשת בשלח, י"ג בשבט (23.01).
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

קריאה בתורה

בימים אלו אנו משבצים את הפרשיות של ספר ויקרא לבעלי הקריאה.
מי שמעונין לקרוא פרשה (או חלקה), מתבקש לפנות בהקדם לרפי לדרמן בדוא"ל Kehilat.Alumim@gmail.com תוך ציון "קריאה בתורה" בנושא ההודעה.


שבת פרשת "שמות" כ"א בטבת תשע"ו (02.01.2016)

16:26 - כניסת השבת.
16:30 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:45 - תפילת ילדים.
16:25 - מנחה וסעודה שלישית.
17:27 - יציאת השבת וערבית.

השבת

דבר תורה בערב שבת: הרב אביחי קצין.
דבר תורה בשבת בבוקר: אשר לוי.
דבר תורה בסעודה שלישית: אלי לביא.
תורני סעודה שלישית: מנו בורק ורובי גולדברג.

שיעורים שבועיים


שיעור לילדים ע"י הרב קצין

בשבת הבאה (פרשת וארא) לאחר תפילת מוסף, יתקיים לימוד משותף של ילדים בכיתות א'-ו' עם הוריהם (אבות ואמהות). בתום הלימוד יתקיים חידון נושא פרסים.

הפרשת חלה

ביום שני, ראש חודש שבט (11.01.2016) בשעה 21:00 תתכנסנה נשות הקהילה להפרשת חלה בבית משפחת הגר רחוב גרינברג 5. בשעה 21:15 ינתן שיעור קצר מפי הרב קצין ולאחריו תתקיים הפרשת חלה.

הודעת בטחון

לאור המאורעות האחרונים אנו נדרשים להציב שמירה בשער בית הספר בזמן התפילות, לטובת שמירה על בטחוננו ובטחון ילדינו. מהשבת הקרובה נתחיל לדאוג למשמרות של מתפללים לאורך התפילה. למרות שהשומרים יצויידו באלה, אנו מבקשים מכל מי שיש ברשותו נשק להגיע איתו לתפילה בשבת וליידע את הגבאים על כך. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

תודות וברכות

חברי הצוות הנבחר מבקשים להודות לחברי הצוות היוצא על תרומתם לקהילה במהלך השנה שעברה:
לשלומי גולדברג (יו"ר), לגבאים - שי וייס, עמירם הוכמן, אחיקם שינדלר ועופר שטרן. למיכאל יובילר ואלי ברק (אחראי קידושים וסעודה שלישית). ליפעת ניצן ויעל גרינפלד (תרבות), טלי ואיתמר שפר (תפילת ילדים ופרשת שבוע), רחלי וקס (סיוע פנים קהילתי) ולמאיר לוין וברק גרינפלד (וועדת ביקורת).

יישר כח לחברים הממשיכים בתפקידם:
חקי טל (גזבר), רפי לדרמן (אחראי בעלי קריאה), מנו בורק (וועדת גמ"ח וחלוקת מזון), שלומי גולדברג (גמ"ח קהילתי), סיגי הגר (אירועי הפרשת חלה), דידי גוטליב (דוחו"ת כספיים ותקציבי עיריה), דידי ידידיה (קליטה) ולעדו בירנברג (מבנה קבע).

קריאה בתורה

בימים אלו אנו משבצים את הפרשיות של ספר ויקרא לבעלי הקריאה.
מי שמעונין לקרוא פרשה (או חלקה), מתבקש לפנות בהקדם לרפי לדרמן בדוא"ל Kehilat.Alumim@gmail.com תוך ציון "קריאה בתורה" בנושא ההודעה.


שבת פרשת "ויחי" י"ד בטבת תשע"ו (26.12.2015)

16:22 - כניסת השבת.
16:25 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:45 - תפילת ילדים.
16:20 - מנחה וסעודה שלישית.
17:22 - יציאת השבת וערבית.

השבת

דבר תורה בערב שבת: הרב אביחי קצין.
דבר תורה בשבת בבוקר: עודד פלוס.
דבר תורה בסעודה שלישית: הרב אביחי קצין.
תורני סעודה שלישית: יהודה גדיש ודידי גוטליב.

הודעות

בעז"ה, יחליף הצוות הנבחר את הצוות היוצא בשבוע הבא - שבת פרשת שמות.

חברי הצוות הנבחר: פירוט איוש התפקידים הנוספים יפורסם בשבועות הקרובים.

חברי הצוות היוצא והנכנס מבקשים להודות לטלי ואיתמר שפר על ניהול תפילת הילדים בשנים האחרונות בהתמדה והשקעה רבה מזמנם ומרצם. יישר כח.
יש לציין שתפילת הילדים מצליחה מאד וישנה השתתפות ערה בקרב הילדים.
אנו מבקשים מחברי וחברות הקהילה, בני ובנות הנוער שמעוניינים לקחת על עצמם את האחריות לתפילת הילדים בשנה הקרובה, לפנות בבקשה לאחד מחברי הצוות הנכנס.

בכוונתנו לשים דגש השנה על מעורבות הנוער בתפילות ובאירועי הקהילה.
לשם כך, אנו מחפשים מתנדב/ת לרכז את פעילויות הנוער. נא לפנות לנחום או למאיר.


שבת פרשת "ויגש" ז' בטבת תשע"ו (19.12.2015)

16:18 - כניסת השבת.
16:20 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:45 - תפילת ילדים.
16:15 - מנחה וסעודה שלישית.
17:19 - יציאת השבת וערבית.

השבת

דבר תורה בערב שבת: יוסי הורביץ.
דבר תורה בשבת בבוקר: הרב אביחי קצין.
דבר תורה בסעודה שלישית: אורי בר-חיים.
תורני סעודה שלישית: אורי בר-חיים ודוריאן ברק.

שיעורים שבועיים


צום עשרה בטבת

הצום חל השבוע ביום שלישי.
05:00 - תחילת הצום.
17:00 - סוף הצום.