אלול תשע"השבת פרשת "נצבים" כ"ח באלול תשע"ה (12.09.2015)

18:33 - כניסת השבת.
18:40 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:45 - תפילת ילדים.
18:30 - מנחה וסעודה שלישית.
19:28 - יציאת השבת וערבית.
23:00 - סליחות ערב ראש השנה.

השבת

דבר תורה בערב שבת: הרב אביחי קצין.
דבר תורה בשבת בבוקר: הרב אביחי קצין.
דבר תורה בסעודה שלישית: הרב אביחי קצין.
תורני סעודה שלישית: אייל פודהורצר ואבי פולק.

קריאה בתורה

בימים אלו אנחנו משבצים את הפרשיות של ספר בראשית לבעלי הקריאה.
מי שמעונין לקרוא פרשה (ניתן גם לחלק לחצאי פרשות), מתבקש לפנות לרפי לדרמן בהקדם בדוא"ל Rafi.Laderman@gmail.com.


שבת פרשת "כי תבוא" כ"א באלול תשע"ה (05.09.2015)

18:42 - כניסת השבת.
18:50 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:45 - תפילת ילדים.
18:40 - מנחה וסעודה שלישית.
19:37 - צאת השבת וערבית.
23:00 - סליחות ראשונות.

השבת

דבר תורה בערב שבת: הרב אביחי קצין.
דבר תורה בשבת בבוקר: טל ז'רסקי.
דבר תורה בסעודה שלישית: דני מרקוביץ'.
תורני סעודה שלישית: גרי כץ ואיציק זפרני.

ערב לימוד הורים וילדים

במוצאי שבת יתקיים ערב לימוד הורים וילדים:

ערב לימוד והתעוררות

ביום שלישי, כ"ד באלול (8.9.15) בשעה 21:00 יקיים רב הקהילה - הרב אביחי קצין, ערב לימוד והתעוררות לקראת הימים הנוראים.
הלימוד יתקיים בבית משפ' הגר, רחוב גרינברג 5.
כל חברות וחברי קהילת "עלומים" מוזמנים.

סעודה שלישית

רשימת התורנות עודכנה עד לחודש חשון.
חברי הקהילה המעוניינים לסייע בתרומה להשתתפות בהוצאות סעודה שלישית או קידוש קהילתי לרגל שמחה או להבדיל, לעילוי נשמת יקיריהם, יכולים לפנות בדוא"ל לחקי (HakiTal@012.net.il), ולציין את סכום התרומה ופרטי יקירם.

ברוך דיין האמת

קהילת עלומים משתתפת בצערו של חברנו השר נפתלי בנט, עם פטירת אביו
ג'ים בנט ז"ל
ההלוויה תתקיים היום, יום חמישי בשעה 19:00
בבית העלמין שדה יהושע, שער אורן, חיפה.

יושבים שבעה בבית המשפחה ברחוב פרויד 4א', חיפה.
תפילת שחרית בשעה 07:00.
ביקורי תנחומים יתקיימו בשעות 10:00-13:00, 16:00-21:00.


שבת פרשת "כי תצא" י"ד באלול תשע"ה (29.08.2015)

18:50 - כניסת השבת.
19:00 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:45 - תפילת ילדים.
טקס וקידוש.
18:50 - מנחה וסעודה שלישית.
19:47 - צאת השבת וערבית.

קידוש לכבוד מסיימי י"ב ולעולים לכיתה א'

השבת נקיים לאחר התפילה את טקס ההוקרה המסורתי לכבודם של בני ובנות הקהילה מסיימי כיתה י"ב והעולים לכיתה א', וקידוש חגיגי בהשתתפות הרב קצין.
חברי וחברות הקהילה מוזמנים להשתתף בתפילה, בטקס ובקידוש החגיגי שיתקיים לאחר התפילה.

מסיימי י"ב: ❖ יניב בורק ❖ יהונתן גולדברג ❖ נעה גולדברג ❖ טליה גרינפלד ❖ איתי דביר ❖ איה הגר ❖ ירדן הדר ❖ ליאורה הורוביץ ❖ רון וקס ❖ שקד זיו ❖ נעה טל ❖ אסף כץ ❖ מעין לדרמן ❖ עדי מיכאליס ❖ אביגיל ניצן ❖ רוני סטו ❖ יואל עליאש ❖ מיכאל פודהורצר ❖ אביה קצין ❖ מלכה שומר-לדרמן ❖

עולים ל-א': ❖ יעל אנגל ❖ מיקה בר חיים ❖ אביב גוטמן ❖ דן גולדברג ❖ אריאל הררי ❖ תמר ז'רסקי ❖ נתנאל חכמון ❖ רוני שפר ❖ הלל תבור ❖

השבת

דבר תורה בערב שבת: פייר הגנדורף.
דבר תורה בשבת בבוקר: הרב אביחי קצין.
דבר תורה בסעודה שלישית: רפי לדרמן.
סעודה שלישית השבת תרומת דליה ואלי ברק, לע"נ אלכס ברויר ז"ל, לציון שנה לפטירתו.
תורני סעודה שלישית: יואל זיו ואבידן פלדמן.

מזל טוב

קהילת עלומים שמחה בשמחת משפחת מי-זהב לאירוסי ביתם יעל עם איתי נורמן.
שיזכו להקים בית נאמן בישראל עם רוב אושר ושמחה.

שיעור שבועי בתנ"ך

בשעה טובה ומוצלחת, מתחדש שיעורו השבועי של הרב אביחי קצין בתנ"ך ומתחיליפ את ספר שופטים.
השעור מתקיים מידי יום חמישי בשעה 20:30, בבית המדרש של ביהכ"נ עדת בנ"י.
השעור מיועד לגברים ולנשים.

סעודה שלישית

רשימת התורנות עודכנה עד לחודש חשון.
חברי הקהילה המעוניינים לסייע בתרומה להשתתפות בהוצאות סעודה שלישית או קידוש קהילתי לרגל שמחה או להבדיל, לעילוי נשמת יקיריהם, יכולים לפנות בדוא"ל לחקי (HakiTal@012.net.il), ולציין את סכום התרומה ופרטי יקירם.


שבת פרשת "שופטים" ז' באלול תשע"ה (22.08.2015)

18:59 - כניסת השבת.
19:10 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:45 - תפילת ילדים.
19:00 - מנחה וסעודה שלישית.
19:55 - צאת השבת וערבית.

השבת

השבת נחזור ונתפלל באולם בי"ס דקל.

דבר תורה בערב שבת: אחיקם שינדלר.
דבר תורה בשבת בבוקר: ברק גרינפלד.
דבר תורה בסעודה שלישית: עופר זמיר.
תורני סעודה שלישית: אלי ברק ומיכאל יובילר.

קידוש לכבוד מסיימי י"ב ולעולים לכיתה א'

בשבת הבאה, פרשת "כי תצא", י"ד באלול (29.8), יתקיים לאחר התפילה טקס ההוקרה המסורתי לכבודם של בני ובנות הקהילה מסיימי כיתה י"ב והעולים לכיתה א', וקידוש חגיגי בהשתתפות הרב קצין.

חברי הקהילה שטרם עשו זאת, מתבקשים להזדרז ולשלוח בדוא"ל ל- Dan.Markovits@gmail.com את שמות ילדיהם שסיימו לאחרונה את לימודי התיכון, ואלה העולים לכיתה א' בשנה"ל הבעל"ט.

תורנות סעודה שלישית

רשימת התורנות עודכנה עד לחודש חשון.

קריאה בתורה

בימים אלו אנחנו משבצים את הפרשיות של ספר בראשית לבעלי הקריאה.
מי שמעונין לקרוא פרשה (ניתן גם לחלק לחצאי פרשות), מתבקש לפנות לרפי לדרמן בהקדם בדוא"ל Rafi.Laderman@gmail.com.