רשימת תורני סעודה שלישית - תשע"ה

שבתתאריךתורנים

נוהל סעודה שלישית -
אחריות התורנים

  1. לאחר תפילת מוסף יש לסדר את השולחנות, המפות והכסאות.
  2. יש להגיע כ–10 דקות לפני תפילת מנחה לעריכת האוכל על השולחנות.
  3. לאחר תפילת ערבית יש לפנות את האוכל ולהחזיר את השולחנות.

  • מי שמועד התורנות אינו נח לו, מתבקש למצוא מחליף מהמשך הרשימה, ולהודיע בדוא"ל לאחראים בכדי שנעדכן את הרשימה.
  • שמות תורני השבת יופיעו בדוא"ל הקהילתי השבועי שמתפרסם לפני כל שבת. לא תישלח תזכורת נוספת.