טבת תשע"א


שבת פרשת "ויחי" י"א בטבת תשע"א (18.12.2010)

14:00 - תפילת מנחה.
16:18 - כניסת שבת. 16:45 - קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
16:15 - מנחה וסעודה שלישית.
17:18 - יציאת שבת וערבית.

צום עשרה בטבת ויום הקדיש הכללי

תחילת הצום: 04:59
תפילת מנחה: 14:00

הפרשת חלה

נשות הקהילה מוזמנות למפגש הפרשת חלה ביום ראשון (19.12.2010) בשעה 20:45, בבית משפחת סעקאת, רחוב קזן 25.

מזל טוב

מזל טוב לנריה, חוה ומוטי וכל משפחת זינגבוים, לרגל בר המצוה של נריה.

דבר תורה וסעודה שלישית

רשימות תורנות העברת דבר תורה ותורנות עריכת סעודה שלישית עודכנו באתר.
מי מחברי הקהילה שמעוניין להחליף את מועד התורנות שלו, מתבקש למצוא לעצמו ממלא מקום ולהודיע על כך לגבאי האחראי – יניב הררי בדוא"ל: YanivH@visonic.com


שבת פרשת "ויגש" ד' בטבת תשע"א (11.12.2010)

16:16 - כניסת שבת. 16:30 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
16:15 - מנחה וסעודה שלישית.
17:16 - יציאת שבת וערבית.

שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב קובי פסל בפרשת השבוע מתקיים מידי יום שני בשעה 21:00, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב קצין במסכת בבא-קמא מתקיים מידי יום חמישי בשעה 21:15, בבית הרב קצין, רחוב ששת הימים 38.

אסיפה שנתית של העמותה – שינוי מועד

בשל אילוצים שונים, האסיפה השנתית של העמותה תידחה ותתקיים במוצאי שבת, פרשת שמות, י"ח בטבת תשע"א (25.12.2010), בשעה 20:00, באולם בית הכנסת.
באסיפה השנתית יבחרו בעלי תפקידים חדשים לשנת 2011, וכן יאושר תקציב העמותה לשנת 2011.
טיוטה לסדר יום של האסיפה, הכוללת גם את הנושאים, שהועלו על ידי חברי הקהילה, תופץ בשבוע הבא.
חברים המעונינים להעלות נושאים לדיון באסיפה הכללית, מתבקשים להעביר פרטים לעופר זמיר, לדוא"ל: ofer@miron-law.co.il, עד ליום 15.12.10.
כמו כן, החברים מתבקשים להתנדב לתפקידים השונים הדרושים לניהולה ולפעילותה של הקהילה.
עדיין חסרים מתנדבים למספר תפקידים ובהם: גבאי (1), ועדת קליטה, אחראי תפילת ילדים, אחראי(ת) לסיוע ליולדות, וועדת תרבות.

עדכון רשימת החברים

לפני כשבוע נשלחה רשימת החברים הקיימת על מנת שהחברים יעדכנו את פרטיהם.
מי שטרם העביר תיקונים, מתבקש לעשות זאת בהקדם על מנת שנוכל להפיץ דף קשר עדכני.
הוספנו באתר דף לציון האירועים השונים של הקהילה וחבריה.
למי שמתוכנן אירוע בשנה הקרובה, מתבקש להודיע על כך.