רשימת אירועים - תשע"א

פרשת השבועתאריךאירועחגיגה
בראשיתכ"ד בתשרי תשע"א02.10.2010שבת בר מצוה - ישי אדלשטייןבקהילה
חיי-שרהכ"ב בחשון תשע"א30.10.2010שבת קהילהבקהילה
שמיניכ' באדר ב' תשע"א26.03.2011שבת בר מצוה - עדו מרגליותבקהילה
נשאכ"ט באייר תשע"א02.06.2011שבת בת מצוה - דניאל שמאמהמשפחתית
צוח' בניסן תשע"ב31.03.2012שבת בת מצוה - נעם לויבקהילה
למי שמתוכנן אירוע בשנה הקרובה, מתבקש להודיע על כך ל- Amikam@shadv.co.il