ניסן תש"ע


שבת פרשת "שמיני" כ"ו בניסן תש"ע

18:45 - כניסת שבת. 19:00 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
18:45 - מנחה וסעודה שלישית. 19:43 - יציאת שבת וערבית.

מזל טוב

קהילת עלומים מברכת את תמר ואלון שץ בברכת מזל טוב לרגל הולדת הבן.
שלום זכר יתקיים ביום שישי בערב, בשעה 21:30 בבית משפחת מירמברג, רח' אחד העם 52. כל הציבור מוזמן.

קידוש שבת מברכין

קידוש שבת מברכין יתקיים השבת לאחר תפילת מוסף. כל הציבור מוזמן.

ערב יום השואה

ביום ראשון הקרוב (כ"ז בניסן) - ערב יום השואה - בשעה 20:30, תתקיים הרצאה בנושא מנהיגות רוחנית בשעת משבר.
ההרצאה תתקיים בבית משפחת חיים ורותי הירשפלד, רח' אחד העם 57. ההרצאה תינתן ע"י הרב אברהם קריגר, מקים מכון "שם עולם" - מכון העוסק בתיעוד וחקר תקופת השואה, המתמקד בסוגיות רוח ואמונה והתמודדות הפרט והקהילה בתקופת השואה. כל חברי וחברות הקהילה מוזמנים.

ועדה לבחינת מינוי רב לקהילה

באסיפה הכללית של העמותה, שהתקיימה ביום 5.12.09, הוחלט להקים ועדה שתבחן את הסוגיות השונות בשאלת מינוי רב לקהילה.
חברים המעוניינים להשתתף בועדה זו מתבקשים לפנות לדובי מרגליות.

שיעור פרשת שבוע

לאחר הפוגה קצרה, השיעור השבועי מאת הרב קובי פסל ישוב ויתקיים השבוע כרגיל:
ביום שני, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5, בשעה 21:00.

תנחומים

הקהילה משתתפת באבלם של משפחות הררי וגולדבלט על פטירתו של יהושוע גולדבלט ז"ל, אביה של יפעת הררי, חברת הקהילה.
הלוויה התקיימה ביום ראשון ערב חג שני של פסח.
המשפחה יושבת שבעה בבית משפחת המנוח, רח' שברץ 14 דירה 18.
זמני התפילות:
שחרית: 6:30
מנחה : 18:45
ערבית: 19:15


שביעי של הפסח כ"א בניסן תש"ע

18:42 - כניסת החג. 18:55 - מנחה וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
18:40 - מנחה ודבר תורה. 19:39 - יציאת החג וערבית.

שבת חול המועד פסח י"ט בניסן תש"ע

18:41 - כניסת שבת. 18:50 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
18:40 - מנחה ודבר תורה. 19:38 - יציאת שבת וערבית.

חג הפסח ט"ו בניסן תש"ע

18:38 - כניסת החג. 18:50 - מנחה וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
18:35 - מנחה ודבר תורה. 19:35 - יציאת החג וערבית.

ערב פסח - יום שני

10:11 - סוף זמן אכילת חמץ.
11:28 - סוף זמן ביעור חמץ.


שבת פרשת "צו" - שבת הגדול י"ב בניסן תש"ע

18:36 - כניסת שבת. 18:50 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:10 - דרשת שבת הגדול - הרב אישון.
18:15 - מנחה.
18:45 - דרשת שבת הגדול - הרב נויברט - בבית כנסת "אוהל ארי".
19:33 - יציאת שבת וערבית.

תוכנית שבת הגדול

בשבת בבוקר לפני קריאת התורה (בשעה 09:10 לערך) יכבד אותנו בנוכחותו כב' הרב אישון וישא דברים לרגל שבת הגדול.
במסגרת שיתופי הפעולה בין קהילת "עלומים" וקהילת "אוהל ארי" הזמין אותנו הרב רונן נויברט ליטול חלק באירועי שבת הגדול המתקיימים בקהילתו:
17:45 - גב' פנינה נויברט תעביר שיעור בבית הכנסת "אוהל ארי" בנושא: "כנגד ארבעה בנים דברה התורה".
18:45 - הרב רונן נויברט יעביר שיעור בבית כנסת "אוהל ארי" בנושא: "על נשיאים והתנשאות – סיפורם של הלל ובני בתירא".
תפילת ערבית תתקיים במניין עלומים בבי"ס "דקל" 5 דקות לאחר סיום דרשתו של הרב נויברט.

תפילת ילדים

בכל ימי החג (חג ראשון, שבת חול המועד ושביעי של פסח) לא תתקיים תפילת ילדים.


שבת פרשת "ויקרא" ה' בניסן תש"ע

17:31 - כניסת שבת. 17:45 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
17:30 - מנחה וסעודה שלישית. 18:28 - יציאת שבת וערבית.

שיעור פרשת שבוע

שעורו של הרב קובי פסל לא יתקיים השבוע. השעורים יתחדשו מיד לאחר החג.‏

קמחא דפסחא

כבכל שנה חברי הקהילה מתבקשים להשתתף ולתרום לקמחא דפסחא.
ניתן לתרום עבור אחת משתי עמותות הפועלות לסיוע לנזקקים לקראת החג: קרן הגמ"ח היכל בנימין ו/או הקרן לעזרה הדדית רעננה מזרח.
את סכום התרומה ניתן לשלוח לחקי טל, בדואר אלקטרוני hakital@012.net.il, או למנו בורק, בדואר אלקטרוני manu.burak@1sdco.com.
סכום התרומה יועבר לעמותות הנ"ל על ידי מנו בורק. סכום התרומה יחוייב באמצעות הוראת קבע. קבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 תינתן לכל תורם.
חברים המעוניינים לתרום בשיק או במזומן מתבקשים להעביר את המעטפה ללא דיחוי (עליה מצויין שם וכתובת התורם) למנו (או לוסיאני) בורק.

דרשת שבת הגדול – אירוח הרב אישון

בשבת הבאה - פרשת צו - יתארח בקהילה הרב אישון וישא דברים לרגל שבת הגדול. הדרשה תועבר לפני קריאת התורה (בשעה 09:10 לערך).

רשימת אומרי דבר תורה

רשימת אומרי דבר תורה לחודשים הקרובים עודכנה.
חברים המעוניינים להחליף את מועד התורנות מתבקשים למצוא לעצמם ממלא מקום ולעדכן את עופר שטרן.