תורנות העברת דבר תורה - תש"ע

פרשת השבועתאריךערב שבתשבת בבוקרסעודה שלישית
ויגש26.12.2009אריה ניצןטל ז'רסקיאלי לביא
ויחי02.01.2010יוחאי אלושאשר לויעמירם הוכמן
שמות09.01.2010חיים דביריואל עליאשזמיר עופר
וארא16.01.2010נפתלי בנטאילן פרזעידו בירנברג
בא23.01.2010עמיקם הדריהודה גדישרוז'נסקי שוקי
בשלח (טו בשבט)30.01.2010אבי הרולדנחי גוטמןרפי לדרמן
יתרו06.02.2010שי ויילשלומי גולדברגדידי ידידיה
משפטים13.02.2010שימי וייצמןברק גרינפלדזאב מלץ
תרומה20.02.2010סטיבן טפרפייר הגנדורףדני מרקוביץ
תצוה (זכור)27.02.2010אריק ויילאריה פישרעודד פלוס
כי תשא06.03.2010יניב הרריזליגמן דייוידאחיקם שינדלר
ויקהל - פקודי13.03.2010אייל מלכהמוטי רינקובוויאקובסקי גיל
ויקרא20.03.2010ארז סירוטקיןנחום סטואסף אדלשטיין
צו (שבת הגדול)27.03.2010אריה ניצןהרב אישוןאשר לוי
שמיני10.04.2010דידי גוטליביעקב אייזנברגשימי וייצמן
תזריע-מצורע17.04.2010איתן דויטשרשמואל לביוסי אברמוביץ
אחרי מות-קדושים24.04.2010אורי בר-חיים רובי גולדברגשי וייל
אמור01.05.2010מאיר לויןאבישי אליאשעודד פלוס
בהר-בחוקותי08.05.2010אלון שץעומר וקסשוקי רוז'נסקי
במדבר15.05.2010עמירם הוכמןאריה פישר אייל מלכה
נשא22.05.2010שי וייסעידו בירנברגאחיקם שינדלר
בהעלותך29.05.2010נחי גוטמןמיכאל יובילרדני מרקוביץ
שלח לך05.06.2010יהודה גדישסטיבן טפרז'רסקי טל
קרח12.06.2010אבי הרולדאלי לביאוויאקובסקי גיל
חקת19.06.2010יוחאי אלושנפתלי בנטדייויד זליגמן
בלק26.06.2010ברק גרינפלדשלומי גולדברגרפי לדרמן
פנחס03.07.2010פייר הגנדורףעמיקם הדראריק וייל
מטות-מסעי10.07.2010ארז סירוטקיןדידי ידידיהמוטי רינקוב
דברים–שבת חזון17.07.2010אריה ניצןאשר לויעידו בירנברג
ואתחנן–שבת נחמו24.07.2010חיים דבירגיל וויאקובסקידידי גוטליב
עקב31.07.2010אורי בר-חייםיהודה גדיששמואל לב
ראה07.08.2010שימי ויצמןסטיבן טפראלי לביא
שופטים14.08.2010עמירם הוכמןעודד פלוסאייל מלכה
כי תצא21.08.2010אלון שץאריה פישרעומר וקס
כי תבוא28.08.2010פייר הגנדורףנחי גוטמןדני מרקוביץ
נצבים-וילך04.09.2010שי וייסיוחאי אלושאחיקם שינדלר
האזינו–שבת שובה11.09.2010דייויד זליגמןז'רסקי טלנפתלי בנט
בראשית02.10.2010אסף אדלשטייןישי אדלשטיין ברק גרינפלד
נח09.10.2010אבידן פלדמןשלומי גולדברגעמיקם הדר
לך-לך16.10.2010איתי פוגלמוטי רינקובדידי ידידיה
וירא23.10.2010מאיר לויןרפי לדרמןאילן פרז
חיי שרה30.10.2010ארז סירוטקיןיוסי אברמוביץמוטי זינגבוים
  • דבר הלכה בערב שבת: עד 5 דקות.
  • דבר תורה בשבת בבוקר: עד 10 דקות.
  • דבר תורה בסעודה שלישית: כ- 20 דקות

מי מחברי הקהילה שמעוניין להחליף את מועד התורנות שלו, מתבקש למצוא לעצמו ממלא מקום ולהודיע על כך לגבאי האחראי – יניב הררי.