שבט תש"ע


שבת פרשת "משפטים" - שבת שקלים כ"ט בשבט תש"ע

17:04 - כניסת שבת. 17:15 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:15 - תפילת ילדים.
17:00 - מנחה וסעודה שלישית. 18:02 - יציאת שבת וערבית.

קידוש שבת מברכין

קידוש שבת מברכין לא יתקיים השבת וידחה לשבת זכור - שבת פרשת "תצווה", י"ג באדר (27.02).

משלוח מנות קהילתי

כבשנים הקודמות, ישלח גם השנה משלוח מנות קהילתי, וזאת בשיתוף פעולה עם האגודה למען העיוור, ובעלות של 110 ₪ למשפחה.
חברים שאינם מעוניינים להשתתף, נא להודיע בהקדם (ולא יאוחר מיום 16.02.2010) לעינת לביא, בדוא"ל lavi_lavi@012.net.il
גביית הסכום תיעשה באמצעות הוראת הקבע.

פרטים נוספים בנוגע לפורים, ולוחות זמנים לתפילות ולקריאת המגילה יועברו בהמשך.

תודות


שבת פרשת "יתרו" כ"ב בשבט תש"ע

16:58 - כניסת שבת. 17:10 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:15 - תפילת ילדים.
16:55 - מנחה וסעודה שלישית. 17:56 - יציאת שבת וערבית.

תודות

תודות לצוות הגבאים (דובי מרגליות, אבי נזרי ועופר שטרן) ולאחראי קידושים (בני גל ומאיר מי זהב) על ארגון אירוח קהילת "אהל ארי" לסעודה שלישית בשבת האחרונה.
תודות לחברות ועדת תרבות (שירה שרוט, עינת לביא, תמר שץ ורותי הירשפלד) על ארגון אירוע ט"ו בשבט.

ברכות

מזל טוב לצביה ואבישי אליאש להולדת בתם.

שבת פרשת "בשלח" - שבת שירה ט"ו בשבט תש"ע

16:51 - כניסת שבת. 17:05 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:15 - תחילת תפילת ילדים.
16:30 - מנחה וסעודה שלישית מורחבת בה נארח את קהילת "אוהל ארי". 17:50 - יציאת שבת וערבית.
20:30 - אירוע ט"ו בשבט במועדון הכדורת.

אירוח קהילת "אוהל ארי" לסעודה שלישית

השבת נארח בסעודה שלישית את קהילת "אוהל ארי" לאירוע ט"ו בשבט.
נקדים ונתפלל תפילת מנחה בשעה 16:30.
במהלך הסעודה השלישית ישאו דברים רפי לדרמן, הרב רונן ופנינה נויברט.
האירוע מיועד לגברים ונשים.

אירוע ט"ו בשבט

ערב שירה – תחרות "לא נפסיק לשיר", יערך אי"ה במוצאי שבת, בשעה 20:30 במועדון הכדורת.
הזמנות ופרטים בענין הכיבוד שעל החברים להביא לאירוע הועברו בנפרד.
כל החברים מוזמנים!!!

השיעור השבועי

תודה לסיגי ובני הגר על אירוח השיעור השבועי באופן קבוע, ועל אירוח וארגון השיעור שהתקיים ביום שני האחרון במתכונת מורחבת לרגל ט"ו בשבט.
השיעור על פרשת השבוע מפי הרב קובי פסל מתקיים בימי שני בשעה 21:00 בבית משפחת הגר ברחוב גרינברג 5.

שמחות בקהילה

אנו שבים ומבקשים מחברי הקהילה, שמבקשים לערוך את שמחתם במסגרת הקהילה, ליידע את הגבאים על מועדי השמחה.