עלומים יום
קהילת "עלומים" - רעננה
בית ספר "דקל", שברץ 24, רעננה
28130
כניסות