רשימת תורני קידוש וסעודה שלישית - תשע"ח

שבתתאריךתורנים

נוהל קידוש וסעודה שלישית -
אחריות התורנים

  1. לפני תפילת מוסף יש להוציא את השולחנות ולעזור בעריכת הקידוש.
  2. לאחר הקידוש יש לסדר את השולחנות, המפות והכסאות; ולערוך כוסות ומפיות.
  3. יש להגיע כ–20 דקות לפני תפילת מנחה לשם עריכת האוכל על השולחנות.
  4. לאחר תפילת ערבית יש לפנות את האוכל ולהחזיר את השולחנות.


  • רשימת התורנים מופיעה כאן באתר ובלוח המודעות בבית הכנסת.
  • שמות תורני השבת יופיעו גם בדוא"ל הקהילתי השבועי שנשלח לפני כל שבת.
  • מי שמועד התורנות אינו נח לו, מתבקש למצוא מחליף מהמשך הרשימה, ולהודיע בדוא"ל ל- אלי (EliBarak@hotmail.com) בכדי שנעדכן את הרשימה.