תורנות העברת דבר תורה - תשע"ח

פרשת השבועתאריךערב שבתשבת בבוקרסעודה שלישית
  • דבר הלכה בערב שבת: כ-5 דקות.
  • דבר תורה בשבת בבוקר*: כ-10 דקות.
  • דבר תורה בסעודה שלישית: כ-20 דקות.
(*לפני מוסף. או בסיום התפילה במידה והדוברת היא אישה.)