סוגיות חינוכיות במסכת אבות


קהילת עלומים מזמינה את ציבור הנשים
לסדרת שיעורים לנשים עם הרב אביחי קצין
שיתקיימו בקהילת עלומים בשבתות אחר הצהריים.

בלק י"ד בתמוז (08.07)18:30האם באמת כולם שוים?
פנחס כ"א בתמוז (15.07)18:30בין שכר לאתגר בחינוך
מטות-מסעי כ"ח בתמוז (22.07)18:30פתיחות בחינוך
דברים (חזון)ו' באב (29.07) 18:15(יועבר ע"י הרבנית ד"ר פנינה נויבריט)
ואתחנן י"ג באב (05.08) 18:15
עקב כ' באב (12.08) 18:15
ראה כ"ז באב (19.08) 18:00