תורנות העברת דבר תורה - תשע"ז

פרשת השבועתאריךערב שבתשבת בבוקרסעודה שלישית
  • דבר הלכה בערב שבת: כ-5 דקות.
  • דבר תורה בשבת בבוקר: כ-10 דקות.
  • דבר תורה בסעודה שלישית: כ-20 דקות.

כדי להצטרף לרשימת הדוברים, אנא פנו בדוא"ל לאורי בר חיים: UriCpa66@gmail.com