תורנות העברת דבר תורה - תשע"ו

פרשת השבועתאריךערב שבתשבת בבוקרסעודה שלישית
  • דבר הלכה בערב שבת: כ-5 דקות.
  • דבר תורה בשבת בבוקר: כ-10 דקות.
  • דבר תורה בסעודה שלישית: כ-20 דקות.

כדי לההצטרף לרשימת הדוברים, אנא פנו בדוא"ל ליוסי אברמוביץ: Joey.Abramovitz@gmail.com