תורנות העברת דבר תורה - תשע"ה

פרשת השבועתאריךערב שבתשבת בבוקרסעודה שלישית
  • דבר הלכה בערב שבת: עד 5 דקות.
  • דבר תורה בשבת בבוקר: עד 10 דקות.
  • דבר תורה בסעודה שלישית: כ-20 דקות.

כדי לההצטרף לרשימת הדוברים, אנא פנו בדוא"ל לאחיקם שינדלר: ShindlerAdv@gmail.com