כסלו תשע"דשבת פרשת "מקץ" כ"ז בכסלו תשע"ד (30.11.2013)

16:16 - כניסת שבת.
16:30 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:30 - תפילת ילדים.
16:15 - מנחה וסעודה שלישית.
17:15 - יציאת שבת וערבית.

החלפת משמרת

צוות הניהול החדש של קהילת עלומים מתארגן לקראת קבלת אחריות מלאה. בשבת הקרובה פרשת "מקץ" יתפקדו שני הצוותים יחד. בשבת הקרובה לא ייערך קידוש. בשבת הבאה פרשת "ויגש" יקבל הצוות החדש אחריות מלאה. גם כב' הרב קצין יגיע לבית הכנסת רשמית לראשונה כרב הקהילה בשבת פרשת "ויגש". בשבוע הבא נכלול תודה מפורטת לצוות היוצא, פירוט איוש התפקידים של הצוות הנכנס, וברכה לכב' הרב קצין לרגל תחילת כהונתו כרב הקהילה.


שבת פרשת "וישב" כ' בכסלו תשע"ד (23.11.2013)

16:17 - כניסת שבת.
16:30 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:30 - תפילת ילדים.
16:15 - מנחה וסעודה שלישית.
17:16 - יציאת שבת וערבית.


שבת פרשת "וישלח" י"ג בכסלו תשע"ד (16.11.2013)

16:21 - כניסת שבת.
16:35 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:30 - תפילת ילדים.
16:20 - מנחה וסעודה שלישית.
17:18 - יציאת שבת וערבית.

אסיפה שנתית

תזכורת - אסיפה שנתית במוצאי שבת.
אסיפה שנתית של הקהילה בו יוצג סיכום פעילות של השנה החולפת ותתקיים בחירת צוות לשנה הבאה תיערך במוצאי שבת זו - פרשת וישלח, 16 בנובמבר בשעה 21:00 בדיוק במבנה דקל.
המעוניינים להעלות נושאים לדיון - נא להעביר ליואל זיו או עודד פלוס.
אנו מבקשים כי חברים המעוניינים להתנדב יפנו במייל חוזר ליואל זיו: YoelZiv@gmail.com.


שבת פרשת "ויצא" ו' בכסלו תשע"ד (09.11.2013)

16:25 - כניסת שבת.
16:40 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:30 - תפילת ילדים.
16:20 - מנחה וסעודה שלישית.
17:22 - יציאת שבת וערבית.

אסיפה שנתית

תזכורת - אסיפה שנתית במוצאי שבת וישלח.
אסיפה שנתית של הקהילה בו יוצג סיכום פעילות של השנה החולפת ותתקיים בחירת צוות לשנה הבאה תיערך במוצאי שבת פרשת וישלח, 16 בנובמבר בשעה 21:00 בדיוק במבנה דקל.
המעוניינים להעלות נושאים לדיון - נא להעביר ליואל זיו או עודד פלוס.
אנו מבקשים כי חברים המעוניינים להתנדב יפנו במייל חוזר ליואל זיו: YoelZiv@gmail.com.

שיעורים שבועיים

* שיעור הדף היומי של ידי הרב קצין מתקיים בכל ימות השבוע בשעה 07:30, בבית הכנסת עדת בני ישראל. אורך השיעור 45 דקות.
* השיעור השבועי של הרב זילברמן בגמרא מתקיים מידי יום רביעי בשעה 21:00, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב קצין בנושא אגדות חז"ל מתקיים מידי יום חמישי בשעה 21:00, בבית הכנסת עדת בני ישראל, רחוב אברבנאל 7.

קרן הגמ"ח של קהילת עלומים

להזכירכם, קרן הגמ"ח הקהילתית עומדת לרשות חברי הקהילה. הקרן העניקה עד היום הלוואות רבות לחברי הקהילה או באמצעותם.
ניתן לקבל הלוואות לכל מטרה עד 6,000 ש"ח להחזר של עד 12 תשלומים ללא ריבית והצמדה.
ההלוואות מיועדות לחברי הקהילה, או לבני משפחה/מכרים בערבות אישית בע"פ של חבר הקהילה.
פרטי המקבל וההלוואה הינם חסויים.
לקבלת הלוואה או לפרטים ניתן לפנות לשלומי גולדברג.
גם תרומות לקרן הגמ"ח - המוכרות לצרכי מס - תתקבלנה בברכה.