רשימת תורני סעודה שלישית - תשע"ג

פרשת השבועתאריךאחראים
וילך (שבת שובה)ו' תשרי תשע"ג22.09.2012הוכמן עמירםיובילר מיכאל
האזינוי"ג תשרי תשע"ג29.09.2012גרינפלד ברקוייס שי
שבת חוה"מ סוכותכ' תשרי תשע"ג06.10.2012הגר בניהררי יניב
בראשיתכ"ז תשרי תשע"ג13.10.2012שטינמץ אביברגר דודי
נחד' חשון תשע"ג20.10.2012נפתלי שהםאלטמן רוברט
לך לךי"א חשון תשע"ג27.10.2012שגב גידיברק דוריאן
ויראי"ח חשון תשע"ג3.11.2012רינקוב מוטיגל בני
חיי שרהכ"ה חשון תשע"ג10.11.2012פלוס עודדהירשפלד חיים
תולדותג' כסלו תשע"ג17.11.2012פלדמן אבידןזינגבוים מוטי
ויצאי' כסלו תשע"ג24.11.2012גולדברג שלומיעליאש יוסף
וישלחי"ז כסלו תשע"ג01.12.2012פודהוצר איילזרסקי טל
וישבכ"ד כסלו תשע"ג08.12.2012סטו נחוםטפר סטיבן
מקץ (חנוכה)ב' טבת תשע"ג15.12.2012סוקולובר אביעדניצן נחמן
ויגשט' טבת תשע"ג22.12.2012אבידן פלדמןגרי כץ
ויחיט"ז טבת תשע"ג29.12.2012דני מרקוביץיעקב אייזנברג
באח' בשבט תשע"ג19.01.2013יוסי אברמוביץאסף אדלשטיין
בשלח (שבת שירה) ט"ו בשבט תשע"ג26.01.2013רוברט אלטמןאסף אנגל
יתרוכ"ב בשבט תשע"ג02.02.2013אורי בר-חייםאלי ברק
משפטים (שבת שקלים)כ"ט בשבט תשע"ג09.02.2013דיד גוטליבנחי גוטמן
תרומהו' באדר תשע"ג16.02.2013אבישי אליאשהוכמן עמירם
תצוה (שבת זכור)י"ג באדר תשע"ג23.02.2013
כי תשא (שבת פרה)כ' באדר תשע"ג02.03.2013רובי גולדברגבני גל
ויקהל - פקודי (שבת החודש)כ"ז באדר תשע"ג09.03.2013יוסי הורביץחיים הירשפלד
ויקראה' בניסן תשע"ג16.03.2013אבי הרולדיניב הררי
צו (שבת הגדול)י"ב בניסן תשע"ג23.03.2013נפתלי בנטברק גרינפלד
פסחט"ו בניסן תשע"ג26.03.2013גיל ויאקובסקישי ויל
שבת חוה"מ פסחי"ט בניסן תשע"ג30.03.2013מנו בורקיהודה גדיש
שביעי של פסחכ"א בניסן תשע"ג01.04.2013שי וייסעומר וקס
שמיניכ"ו בניסן תשע"ג06.04.2013עדו בירנברגירון גולדברג
תזריע - מצורעג' באייר תשע"ג13.04.2013בני הגראיתן דויטשר
אחרי מות - קדושיםי' באייר תשע"ג20.04.2013עמיקם הדר
אמורי"ז באייר תשע"ג27.04.2013אבי גורמןעמיקם הדר
בהר - בחוקותיכ"ד באייר תשע"ג04.05.2013פייר הגנדורף
במדברב' בסיון תשע"ג11.05.2013יגאל הס
נשאט' בסיון תשע"ג18.05.2013שי ויילעופר זמיר
שלח לךכ"ג בסיון תשע"ג01.06.2013חקי טלמיכאל יובילר
קרחל' בסיון תשע"ג08.06.2013אשר לויג'רי כץ
חקתז' בתמוז תשע"ג15.06.2013עמיחי מיכאליס
בלקי"ד בתמוז תשע"ג22.06.2013מאיר לויןמוטי זינגבוים
פנחסכ"א בתמוז תשע"ג29.06.2013מאיר מי זהבאייל מלכה
מטות-מסעיכ"ח בתמוז תשע"ג06.07.2013דובי מרגליותדני מרקוביץ

נוהל סעודה שלישית -
אחריות התורנים

  1. אין צורך לקנות אוכל ביום ששי.
  2. אחרי תפילת מוסף יש לסדר את השולחנות והכסאות לסעודה שלישית, שנערכת בדרך כלל, בעזרת הנשים.
  3. יש להגיע כ–10 דקות לפני תפילת מנחה לעריכת האוכל על השולחנות.
  4. מי שמועד התורנות אינו נח לו, מתבקש למצוא מחליף ולהודיע לגבאי האחראי:
    טל ז'רסקי (TZarsky@gmail.com).
  5. שמות תורני השבת יופיעו בדוא"ל הקהילתי השבועי שמתפרסם לפני כל שבת. לא תישלח תזכורת נוספת.