תורנות העברת דבר תורה - תשע"ג

פרשת השבועתאריךערב שבתשבת בבוקרסעודה שלישית
וילך (שבת שובה)ו' תשרי תשע"ג22.09.2012הרב זילברמןזינגבוים מוטי
האזינוי"ג תשרי תשע"ג29.09.2012מלכה איילאייזנברג יעקבאברמוביץ יוסי
שבת חוה"מ סוכותכ' תשרי תשע"ג06.10.2012אלוש יוחאיבירנברג עידויהודה גדיש
בראשיתכ"ז תשרי תשע"ג13.10.2012זמיר עופרהרב קציןאנגל אסף
נחד' חשון תשע"ג20.10.2012יוסי אברמוביץשרוט שי
לך לךי"א חשון תשע"ג27.10.2012מלכה איילגולדברג שלומיגרינפלד ברק
ויראי"ח חשון תשע"ג3.11.2012הוכמן עמירםזמיר עופרוייס שי
חיי שרהכ"ה חשון תשע"ג10.11.2012פוגל איתיוקס עומרשינדלר אחיק
תולדותג' כסלו תשע"ג17.11.2012זרסקי טלזליגמן דיווידטפר סטיבן
ויצאי' כסלו תשע"ג24.11.2012אלי לביאידידיה דידיאשר לוי
וישלחי"ז כסלו תשע"ג01.12.2012גוטמן נחיהרב אסקוףדני מרקוביץ
וישבכ"ד כסלו תשע"ג08.12.2012אלוש יוחאיוויאקובסקי גילבירנברג עידו
מקץ (חנוכה)ב' טבת תשע"ג15.12.2012מלכה איילזרסקי טלניזרי אבי
ויגשט' טבת תשע"ג22.12.2012אבידן פלדמןאסף אנג'למוטי רינקוב
ויחיט"ז טבת תשע"ג29.12.2012מוטי זינגבויםדידי גוטליביוסי אברמוביץ
שמותכ"ג טבת תשע"ג05.01.2013איתי פוגלדייויד זליגמןאיציק זפרני
ואראא' שבט תשע"ג12.01.2013ברק גרינפלדשי וייסאבי גורמן
באח' בשבט תשע"ג19.01.2013אבי שטיינמץעופר זמיראלי לביא
בשלח (שבת שירה) ט"ו בשבט תשע"ג26.01.2013חיים דבירמאיר לויןיעקב אייזנברג
יתרוכ"ב בשבט תשע"ג02.02.2013עמירם הוכמןאבידן פלדמןאריה פישר
משפטים (שבת שקלים)כ"ט בשבט תשע"ג09.02.2013איציק זפרניעידו בירנברגאביאל סוקולובר
תרומהו' באדר תשע"ג16.02.2013אשר לויאחיקם שינדלראלי לביא
תצוה (שבת זכור)י"ג באדר תשע"ג23.02.2013רפי לדרמןאיל פודהרצור
כי תשא (שבת פרה)כ' באדר תשע"ג02.03.2013דני מרקוביץשי שרוטשלומי גולדברג
ויקהל - פקודי (שבת החודש)כ"ז באדר תשע"ג09.03.2013אבי ניזרישלומי גולדברגמאיר לוין
ויקראה' בניסן תשע"ג16.03.2013דני מרקוביץ'מתן מרקוביץ'יוסי אברמוביץ'
צו (שבת הגדול)י"ב בניסן תשע"ג23.03.2013דודי ברגראבידן פלדמןנחמן ניצן
שבת חוה"מ פסחי"ט בניסן תשע"ג30.03.2013יהודה גדישאסף אנגל איל פוהדרצור
שמיניכ"ו בניסן תשע"ג06.04.2013סטיבן טפרמוטי רינקובמוטי זינגבוים
תזריע - מצורעג' באייר תשע"ג13.04.2013שי וייסשמריה טואףאייל מלכה
אחרי מות - קדושיםי' באייר תשע"ג20.04.2013 שי וייס
אמורי"ז באייר תשע"ג27.04.2013 הרב רטיגיוסי אברמוביץ
בהר - בחוקותיכ"ד באייר תשע"ג04.05.2013 אילן פרזאלי לביא
במדברב' בסיון תשע"ג11.05.2013 הרב זאב קיציסטל ז'רסקי
נשאט' בסיון תשע"ג18.05.2013 אסף אנגלעמירם הוכמן
בהעלותךט"ז בסיון תשע"ג25.05.2013 פרופ' הרב חיים שייןעומר וקס
שלח לךכ"ג בסיון תשע"ג01.06.2013 יוסי אברמוביץאבי ניזרי
קרחל' בסיון תשע"ג08.06.2013יוחאי אלושאייל מלכה
חקתז' בתמוז תשע"ג15.06.2013הרב שלמה אישוןדני מרקוביץ
בלקי"ד בתמוז תשע"ג22.06.2013אחיקם שינדלרדידי גוטליב
פנחסכ"א בתמוז תשע"ג29.06.2013רפי לדרמןעודד פלוס
מטות-מסעיכ"ח בתמוז תשע"ג06.07.2013גיל ויאקובסקיפייר הגנדורף
  • דבר הלכה בערב שבת: עד 5 דקות.
  • דבר תורה בשבת בבוקר: עד 10 דקות.
  • דבר תורה בסעודה שלישית: כ-20 דקות.

מי מחברי הקהילה שמעוניין להחליף את מועד התורנות שלו, מתבקש לסייע במציאת מחליף ולהודיע על כך לגבאי האחראי.
שמות תורני השבת יופיעו בדוא"ל הקהילתי השבועי שמתפרסם לפני כל שבת. לא תישלח תזכורת נוספת.

כדי לההצטרף לרשימת הדוברים, אנא פנו בדוא"ל לטל ז'רסקי: TZarsky@gmail.com