שבט תשע"גשבת פרשת "משפטים" - שבת שקלים כ"ט בשבט תשע"ג (09.02.2013)

17:00 - כניסת שבת. 17:15 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:30 - תפילת ילדים.
17:00 - מנחה וסעודה שלישית.
17:58 - יציאת שבת וערבית.


שבת פרשת "יתרו" כ"ב בשבט תשע"ג (02.02.2013)

16:54 - כניסת שבת. 17:05 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:30 - תפילת ילדים.
16:55 - מנחה וסעודה שלישית.
17:53 - יציאת שבת וערבית.

ברכות

קהילת עלומים מברכת את משפחת פישר לרגל אירוסי הבת ניצן ואת משפחת לוסטיג לרגל אירוסי הבת קרן.


שבת פרשת "בשלח" - שבת שירה ט"ו בשבט תשע"ג (26.01.2013)

16:47 - כניסת שבת. 17:00 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:30 - תפילת ילדים.
16:45 - מנחה וסעודה שלישית.
17:47 - יציאת שבת וערבית.


שבת פרשת "בא" ח' בשבט תשע"ג (19.01.2013)

16:41 - כניסת שבת. 16:55 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:30 - תפילת ילדים.
16:40 - מנחה וסעודה שלישית.
17:40 - יציאת שבת וערבית.

חלוקת תשורות לילדי בר מצווה

לאחר תפילת מוסף יחולקו תשורות לילדי הקהילה הבאים אשר חגגו בר מצווה בתקופה האחרונה:

ההרצאה החודשית לנוער

לאחר תפילת מוסף, תתקיים ההרצאה החודשית לנוער.
הפעם, ד"ר דפנה ריצ'מונד-ברק עם שיחה בנושא: האומות המאוחדות - "מהחלום למציאות".
מתאים לגילאי 12 ומעלה.


שבת פרשת "וארא" א' בשבט תשע"ג (12.01.2013)

16:35 - כניסת שבת. 16:50 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:30 - תפילת ילדים.
16:30 - מנחה וסעודה שלישית.
17:35 - יציאת שבת וערבית.

קידוש שבת ראש חודש תרומת משפחת וייס

חברי הקהילה מוזמנים לקידוש שבת ראש חודש שבט לאחר תפילת שחרית.
הקידוש תרומת משפחת וייס לכבוד בר המצווה של בנם נדב.

קרן הגמ"ח של קהילת עלומים

להזכירכם, קרן הגמ"ח הקהילתית עומדת לרשות חברי הקהילה. הקרן העניקה עד היום הלוואות רבות לחברי הקהילה או באמצעותם.
ניתן לקבל הלוואות לכל מטרה עד 6,000 ש"ח להחזר של עד 12 תשלומים ללא ריבית והצמדה.
ההלוואות מיועדות לחברי הקהילה, או לבני משפחה/מכרים בערבות אישית בע"פ של חבר הקהילה.
פרטי המקבל וההלוואה הינם חסויים.
לקבלת הלוואה או לפרטים ניתן לפנות לשלומי גולדברג.
גם תרומות לקרן הגמ"ח - המוכרות לצרכי מס - תתקבלנה בברכה.

שיעורים שבועיים

* שיעור הדף היומי של ידי הרב קצין מתקיים בכל ימות השבוע בשעה 07:30, בביכ"נ עדת בני ישראל. אורך השיעור 45 דקות.
* השיעור השבועי של הרב זילברמן בגמרא מתקיים מידי יום רביעי בשעה 21:00, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב קצין בנושא אגדות חז"ל מתקיים מידי יום חמישי בשעה 21:00, בבית הכנסת עדת בני ישראל, רחוב אברבנאל 7.