חשון תשע"גשבת פרשת "חיי שרה" כ"ה בחשון תשע"ג (10.11.2012)

16:24 - כניסת שבת. 16:40 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
לאחר התפילה יערך קידוש שבת מברכים מורחב בשם משפחת רחלי ויעקב אייזנברג לרגל הולדת בתם הלל.
09:15 - תפילת ילדים.
16:20 - מנחה וסעודה שלישית.
17:21 - יציאת שבת וערבית.

ברכות לנפתלי בנט

קהילת עלומים גאה ומברכת את חבר הקהילה נפתלי בנט על זכייתו בבחירות לראשות הבית היהודי.
הקהילה מאחלת לנפתלי הצלחה רבה ופעילות ברוכה למען עם ישראל, תורת ישראל ומדינת ישראל.

מזל טוב למשפחת גוטליב

קהילת עלומים מאחלת ברכת מזל טוב לקרן ודידי גוטליב להולדת הבת.
שתזכו לגדלה מתוך אהבה ושמחה.

בקשה למתנדבים

חברי וחברות הקהילה, אנו זקוקים למתנדב/ת לתפקיד הבא: אחראי/ת קידושים.
אנו קוראים לחברות הקהילה להצטרף למעגל ההתנדבות בועדת קליטה.
המעוניינים יפנו ליהודה גדיש 054-220-4005, או שי ויל 054-446-9333 (shai@egre.co.il)
תודה לכל החברים שהתנדבו למגוון התפקידים שהתפנו.

שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב זילברמן בגמרא מתקיים מידי יום רביעי בשעה 21:00, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב קצין בנושא אגדות חז"ל מתקיים מידי יום חמישי בשעה 21:00, בבית הכנסת עדת בני ישראל, רחוב אברבנאל 7.


שבת פרשת "וירא" י"ח בחשון תשע"ג (03.11.2012)

16:30 - כניסת שבת. 16:45 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:15 - תפילת ילדים.
16:25 - מנחה וסעודה שלישית.
17:26 - יציאת שבת וערבית.


שבת פרשת "לך לך" י"א בחשון תשע"ג (27.10.2012)

16:36 - כניסת שבת. 16:50 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:15 - תפילת ילדים.
לאחר התפילה יתקיים קידוש חתני שמחת תורה.
16:30 - מנחה וסעודה שלישית.
17:32 - יציאת שבת וערבית.

קידוש חתנים

חתני שמחת תורה - עמיקם הדר, דויד זליגמן ודידי גוטליב - מזמינים את ציבור החברים לקידוש בשבת בבוקר לאחר התפילה.


שבת פרשת "נח" ד' בחשון תשע"ג (20.10.2012)

16:44 - כניסת שבת. 17:00 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
09:15 - תפילת ילדים.
16:40 - מנחה וסעודה שלישית.
17:39 - יציאת שבת וערבית.

בקשה למתנדבים

הצוות הנוכחי קורא לחברי הקהילה לקחת אחריות ולהתנדב לתפקידים העיקריים המתפנים בפרשת ויצא: יו"ר, גבאים, אחראי קידושים.
המעוניינים יפנו ליהודה גדיש 054-220-4005, או שי ויל 054-446-9333 (shai@egre.co.il)

שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב זילברמן בגמרא מתקיים מידי יום רביעי בשעה 21:00, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב קצין בנושא אגדות חז"ל מתקיים מידי יום חמישי בשעה 21:00, בבית הכנסת עדת בני ישראל, רחוב אברבנאל 7.