אב תשע"ב


שבת פרשת "ואתחנן" - שבת נחמו ט"ז באב תשע"ב (04.08.2012)

19:16 - כניסת שבת. 19:30 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
19:15 - מנחה וסעודה שלישית.
20:15 - יציאת שבת וערבית.

שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב קצין בנושא אגדות חז"ל מתקיים מידי יום חמישי בשעה 21:00, בבית הכנסת עדת בני ישראל, רחוב אברבנאל 7.
השיעור השבועי בגמרא של הרב זילברמן יצא לפגרת קיץ. תשלח הודעה על חידושו.


שבת פרשת "דברים" - שבת חזון ט' באב תשע"ב (28.07.2012)

19:21 - כניסת שבת. 19:35 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
13:15 - מנחה.
19:40 - תחילת הצום.
20:21 - יציאת שבת.
20:40 - תפילת ערבית ומגילת איכה

יום ראשון - צום תשעה באב

07:30 - שחרית.
18:55 - טלית ותפילין.
19:10 - מנחה.
19:58 - ערבית.
20:06 - סיום הצום.

שבת קהילה

אי"ה בי"ד אלול, שבת פרשת כי תצא, (01.09.2012) תתקיים שבת קהילה באולם דקל. ציבור החברים מוזמן.
פרטים נוספים בהמשך, נא לשמור את התאריך.


שבת פרשת "מטות - מסעי" ב' באב תשע"ב (21.07.2012)

19:26 - כניסת שבת. 19:40 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
19:25 - מנחה וסעודה שלישית.
20:26 - יציאת שבת וערבית.

שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב זילברמן בגמרא מתקיים מידי יום רביעי בשעה 20:45, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב קצין בנושא אגדות חז"ל מתקיים מידי יום חמישי בשעה 21:00, בבית הכנסת עדת בני ישראל, רחוב אברבנאל 7.

מפגש הפרשת חלה

נשות הקהילה מוזמנות למפגש הפרשת חלה (חודש אב) ושיעור מפי ד״ר פנינה נויבירט, שיתקיים בעז"ה ביום ראשון, 22.07.2012 בבית משפ' מי זהב, רח הפלמ״ח 6, בשעה 20:45.