תמוז תשע"ב


שבת פרשת "קרח" ג' בתמוז תשע"ב (23.06.2012)

19:30 - כניסת שבת. 19:45 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
19:30 - מנחה וסעודה שלישית.
20:33 - יציאת שבת וערבית.

שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב רונן נויבירט יצא לפגרת קיץ – הודעה תימסר בהמשך לגבי חידוש השיעור.
* השיעור השבועי של הרב זילברמן בגמרא ורעיון קצר על פרשת השבוע עם הרב קובי פסל מתקיים מידי יום רביעי בשעה 20:45, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב קצין בנושא אגדות חז"ל מתקיים מידי יום חמישי בשעה 21:00, בבית הכנסת עדת בני ישראל, רחוב אברבנאל 7.