אדר תשע"ב


שבת פרשת "תרומה" ב' באדר תשע"ב (25.02.2012)

17:14 - כניסת שבת. 17:30 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
17:10 - מנחה וסעודה שלישית.
18:11 - יציאת שבת וערבית.

תזכורת לשבת זכור

בשבת הבאה נקיים אי"ה בקהילה מספר אירועים לכבוד שבת זכור:

שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב רונן נויבירט בנושא "מעשה בראשית" מתקיים מידי יום שלישי בשעה 21:00, בבית הכנסת "אוהל ארי", רחוב רבוצקי 98.
* השיעור השבועי של הרב קובי פסל בגמרא ורעיון קצר על פרשת השבוע מתקיים מידי יום רביעי בשעה 20:45, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב קצין בנושא אגדות חז"ל מתקיים מידי יום חמישי בשעה 21:00, בבית הכנסת עדת ישראל, רחוב אברבנאל 7.