שבט תשע"ב


שבת פרשת "משפטים" - שבת שקלים - שבת מברכין חודש אדר כ"ה בשבט תשע"ב (18.02.2012)

17:08 - כניסת שבת. 17:20 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
17:05 - מנחה וסעודה שלישית.
18:06 - יציאת שבת וערבית.

פעילות שבת מברכין חודש אדר


תודות


שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב רונן נויבירט בנושא "מעשה בראשית" מתקיים מידי יום שלישי בשעה 21:00, בבית הכנסת "אוהל ארי", רחוב רבוצקי 98.
* השיעור השבועי של הרב קובי פסל בגמרא ורעיון קצר על פרשת השבוע מתקיים מידי יום רביעי בשעה 20:45, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב קצין בנושא אגדות חז"ל מתקיים מידי יום חמישי בשעה 21:00, בבית הכנסת עדת ישראל, רחוב אברבנאל 7.


שבת פרשת "בא" ד' בשבט תשע"ב (28.01.2012)

16:49 - כניסת שבת. 17:00 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
16:50 - מנחה וסעודה שלישית.
17:48 - יציאת שבת וערבית.

מזל טוב

קהילת עלומים מאחלת ברכת מזל טוב לטלי ואחיקם שינדלר להולדת הבן. שתזכו לגדלו מתוך אהבה ושמחה.
"שלום זכר" יתקיים בבית משפחת שינדלר, רח' השיקמה 3 בשעה 20:45.

שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב רונן נויבירט בנושא "מעשה בראשית" מתקיים מידי יום שלישי בשעה 21:00, בבית הכנסת "אוהל ארי", רחוב רבוצקי 98.
* השיעור השבועי של הרב קובי פסל בגמרא ורעיון קצר על פרשת השבוע מתקיים מידי יום רביעי בשעה 20:45, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב קצין במסכת בבא-בתרא מתקיים מידי יום חמישי בשעה 20:45, בבית הרב קצין, רחוב ששת הימים 38.