טבת תשע"ב


שבת פרשת "וארא" כ"ו בטבת תשע"ב (21.01.2012)

16:43 - כניסת שבת. 16:55 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
16:40 - מנחה וסעודה שלישית.
17:42 - יציאת שבת וערבית.

פעילויות השבת


הכרת תודה

בשם הקהילה, אנו רוצים להודות מקרב לב לחקי טל על עבודתו המסורה כגזבר הקהילה, שבוצעה באמונה במשך כשש שנים רצופות.
אנו מאחלים לאלון שץ הצלחה בתפקידו החדש והחשוב כגזבר הקהילה.


שבת פרשת "שמות" י"ט בטבת תשע"ב (14.01.2012)

16:37 - כניסת שבת. 16:50 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
16:30 - מנחה וסעודה שלישית.
17:36 - יציאת שבת וערבית.

פעילויות השבת


בר/בת מצווה

משפחות שילדיהם חוגגים השנה בר/בת מצווה:
אנו מתכננים מסע אתגרי ל"הר סיני" - פרטים בהמשך.
נא להירשם אצל שי וייל (shai@medison.co.il).


שבת פרשת "ויחי" י"ב בטבת תשע"ב (07.01.2012)

16:31 - כניסת שבת. 16:45 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
16:30 - מנחה וסעודה שלישית.
17:31 - יציאת שבת וערבית.

פעילויות השבת ושבת הבאה

השבת - פרשת ויחי
שבת הבאה - פרשת שמות

שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב רונן נויבירט בנושא "מעשה בראשית" מתקיים מידי יום שלישי בשעה 21:00, בבית הכנסת "אוהל ארי", רחוב רבוצקי 98.
* השיעור השבועי של הרב קובי פסל בגמרא ורעיון קצר על פרשת השבוע מתקיים מידי יום רביעי בשעה 20:45, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב קצין במסכת בבא-בתרא מתקיים מידי יום חמישי בשעה 20:45, בבית הרב קצין, רחוב ששת הימים 38.