כסלו תשע"ב


שבת פרשת "ויצא" ז' בכסלו תשע"ב (03.12.2011)

16:16 - כניסת שבת. 16:30 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
16:15 - מנחה וסעודה שלישית.
17:15 - יציאת שבת וערבית.

אסיפה שנתית

האסיפה השנתית של הקהילה בה יוצג סיכום פעילות של השנה החולפת ותתקיים בחירת צוות לשנה הבאה, תיערך אי"ה במוצש"ק זו - פרשת ויצא (03.12.2011) בשעה 20:30 בדיוק.
חברים המעוניינים להתנדב - אנא פנו בדוא"ל ל: amikam@shadv.co.il, aviher@amdocs.com.
נכון להיום דרושים: יו"ר, גזבר, גבאים, אחראי קידושים ואחראי תפילות ילדים.

שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב קובי פסל בפרשת השבוע מתקיים מידי יום שני בשעה 21:00, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב רונן נויבירט בנושא "מעשה בראשית" מתקיים מידי יום שלישי בשעה 21:00, בבית הכנסת "אוהל ארי", רחוב רבוצקי 98.
* השיעור השבועי של הרב קצין במסכת בבא-בתרא מתקיים מידי יום חמישי בשעה 20:45, בבית הרב קצין, רחוב ששת הימים 38.