תשרי תשע"ב


שמחת תורה כ"ב בתשרי תשע"ב (20.10.2011)

16:43 - כניסת החג.
17:00 - מנחה ותפילת, ערבית, הקפות.
08:30 - תפילת שחרית.
09:15 - הקפות.
10:00 - 'אתה הראת' - קריאת התורה.
10:30 - קידוש.
11:00 - קריאת התורה לחתנים.
11:20 - תפילת יזכור (זמן משוער).
11:30 - תפילת הגשם ומוסף.
16:55 - תפילת מנחה.
17:40 - יציאת החג, תפילת ערבית.

הושענא רבה כ"א בתשרי תשע"ב (19.10.2011)

07:30 - תפילת שחרית.

תיקון ליל הושענא רבה

יתקיים ביום שלישי, כ' בתשרי (18.10) בבית משפחת תמי ואשר לוי, רחוב העצמאות 19.

20:45 - התכנסות והרמת כוסית לכבוד החברים החדשים שהצטרפו השנה לקהילה.
בפתיחת תיקון ליל הושענא רבה שתיערך בסוכתם של משפחת לוי תמי ואשר, נרים כוסית ונברך את החברים החדשים שהצטרפו לקהילת עלומים במהלך השנה האחרונה.
אנו שמחים שיש לנו את הזכות כקהילה לקלוט חברים חדשים ומאחלים לכם קליטה מהירה וקלה.
21:00 - הרב ד"ר אבי וינרוט.
22:00 - הרב נויברט.
23:00 - הרב רטיג.

שבת חול המועד סוכות י"ז בתשרי תשע"ב (15.10.2011)

16:49 - כניסת שבת. 17:05 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
16:55 - מנחה ושיעור.
17:45 - יציאת שבת וערבית.

סוכות ט"ו בתשרי תשע"ב (13.10.2011)

16:51 - כניסת החג. 17:05 - מנחה וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
17:00 - מנחה וסעודה שלישית.
17:48 - יציאת החג וערבית.

תודות

חברי הקהילה, יו"ר הקהילה והגבאים מודים לכל בעלי התפילה והתוקע בשופר בתפילות ראש השנה ויום כיפור.
תודה מיוחדת לרוברט אלטמן שטרח וארגן את הקידושים.
תודות לעוסקים בארבעת המינים – יואל זיו וחיים ואיתי דביר.
יישר כוח לכולם!

צום גדליה

04:05 - תחילת הצום.
17:44 - צאת הצום.

שבת פרשת "האזינו" - שבת שובה ג' בתשרי תשע"ב (01.10.2011)

18:06 - כניסת שבת. 18:10 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
18:05 - מנחה וסעודה שלישית.
19:03 - יציאת שבת וערבית.

שבת שובה

השבת, "שבת שובה", נארח בקהילה את הרב אביחי קצין. הרב קצין ישא דברים לפני קריאת התורה

ראש השנה

23:00 - (שלישי, ליל ערב ראש השנה) סליחות ערב ראש השנה.
07:30 - (ערב ראש השנה) שחרית + התרת נדרים.

א' ראש השנה
18:09 - ערוב תבשילין והדלקת נרות.
18:25 - מנחה ודבר תורה.
18:55 - תפילת ערבית.

08:00 - תפילת שחרית.
10:15 - הפסקה וקידוש.
10:35 - (זמן משוער) תקיעת שופר ותפילת מוסף.

17:50 - תפילת מנחה.
18:05 - תשליך - הליכה משותפת למטרו-וסט.

ב' ראש השנה
19:04 - הדלקת נרות.
19:05 - תפילת ערבית.

08:00 - תפילת שחרית.
10:15 - הפסקה וקידוש.
10:35 - (זמן משוער) תקיעת שופר ותפילת מוסף.

ערוב תבשילין

כאשר חג חל ביום שישי, אסרו חכמים לבשל ביום טוב בשביל שבת שאחריו ללא ערוב תבשילין, משום כבוד יום טוב וכן כדי שלא יבואו אנשים לבשל ביום טוב עבור שבת. כדי שניתן יהיה לבשל ביום טוב עבור שבת, תיקנו חז"ל את תקנות ערוב תבשילין. ערוב תבשילין נעשה על ידי הכנת ככר לחם ומאכל מבושל לפני כניסת החג בכוונה לאוכלם בשבת, ועל ידי כך כאשר מבשלים ביום טוב עבור שבת, מוגדר המעשה כ"סיום הבישול" וההכנה לשבת, ולא כהכנה שלמה מיום טוב לשבת.
בעת הערוב יש לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות הערוב". וכן אומר: "בערוב זה יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין ולהדליק נר ולעשות כל צרכינו מיום טוב לשבת" (זה הנוסח בעברית, במקור – בארמית).
כמו כן, בערב חג יש להדליק "נר נשמה", על מנת שניתן יהיה להדליק ממנו את הנר של ב' ראש השנה וכך גם לגבי נרות שבת.

שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב קובי פסל בפרשת השבוע מתקיים מידי יום שני בשעה 21:00, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב קצין במסכת בבא-בתרא מתקיים מידי יום חמישי בשעה 20:45, בבית הרב קצין, רחוב ששת הימים 38.

רכישת ארבעת המינים בשיתוף עם הגמ"ח הקהילתי

גם השנה קהילת עלומים יוצאת במבצע מכירת ארבעת המינים.
ההכנסות מהמכירה יועברו למימון הפעילות השוטפת של אחד או שני הגמ"חים הקהילתיים.
מחירון:

המחיר כולל ארבעת המינים ואוגד (קויישלה).
בנוסף, לכל סט יצורף נרתיק לולב מהודר מתנה. השנה הסט יכלול גם קישוט מתנה לסוכה.

כל המעוניין, מתבקש לשלוח דוא"ל לאיתי דביר עם פירוט הסטים והכמויות המבוקשות לכתובת: itish10@walla.com (שימו לב, נא לא לשלוח מייל חוזר לדואר עלומים).
נא לוודא קבלת מייל חוזר עם אישור על קבלת ההזמנה.
הגביה עבור ארבעת המינים תתבצע דרך הוראת קבע.

ההרשמה תיסגר ביום ראשון, י"א בתשרי (9.10.11).
קיימת אפשרות למשלוח הביתה ללא תשלום נוסף – אם נדרש נא לציין זאת בעת ההזמנה!
החלוקה (למי שלא מבקש משלוח) תתבצע בביתו של חיים דביר. על מועד החלוקה תצא הודעה נפרדת.