אלול תשע"א


שבת פרשת "ניצבים - וילך" כ"ה באלול תשע"א (24.09.2011)

18:16 - כניסת שבת. 18:30 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
10:30 - לאחר תפילת מוסף, קידוש והרצאה לנוער.
17:30 - שיעור מפי הרב נויברט בנושא: " קדיש יתומה – שיקולים הלכתיים וקהילתיים".
18:15 - מנחה וסעודה שלישית.
19:11 - יציאת שבת וערבית. 21:30 - הרצאה מפי הרב זאב קרוב בנשוא: "כוחה של התפילה ואמונה והתעוררות לימים נוראים".
22:40 - אסיפת חברים.
23:00 אמירת סליחות ראשונות.

השבת

לאחר תפילת מוסף (10:30 זמן משוער) יתקיים קידוש והרצאה לבני הנוער של הקהילה (כיתות ז'- י"ב). את ההרצאה יעביר שי וייל בנושא 'חדשנות'.
במקביל יתקיים קידוש מצומצם להורים אשר ממתינים לילדיהם.

בשעה 17:30 לפני תפילת מנחה, הרב נויברט יעביר הרצאה בנושא: 'קדיש יתומה – שיקולים הלכתיים וקהילתיים'. כל הציבור מוזמן.

במוצאי שבת בשעה 21:30 בדיוק הקהילה תארח את כבוד הרב זאב קרוב, ראש הישיבה התיכונית בקרני שומרון אשר יעביר הרצאה בנושא 'כוחה של התפילה ואמונה והתעוררות לימים נוראים'. הרב זאב קרוב, הוא אביו של קצין הצנחנים סגן אהרון קרוב, שנפצע אנושות בתחילת מבצע עופרת יצוקה בעזה מיד לאחר חתונתו.
עקב הלו"ז של הרב קרוב ההרצאה תתחיל בדיוק ב- 21:30 – נא לדייק.

במוצש"ק בשעה 22:40 לאחר סיום ההרצאה, תתקיים אסיפת חברים לאישור הדוחות הכספיים של הקהילה לשנת 2010..

מוצש"ק בשעה 23:00 - אמירת סליחות ראשונות.

רכישת ארבעת המינים בשיתוף עם הגמ"ח הקהילתי

גם השנה קהילת עלומים יוצאת במבצע מכירת ארבעת המינים.
ההכנסות מהמכירה יועברו למימון הפעילות השוטפת של אחד או שני הגמ"חים הקהילתיים.
מחירון:

המחיר כולל ארבעת המינים ואוגד (קויישלה).
בנוסף, לכל סט יצורף נרתיק לולב מהודר מתנה. השנה הסט יכלול גם קישוט מתנה לסוכה.

כל המעוניין, מתבקש לשלוח דוא"ל לאיתי דביר עם פירוט הסטים והכמויות המבוקשות לכתובת: itish10@walla.com (שימו לב, נא לא לשלוח מייל חוזר לדואר עלומים).
נא לוודא קבלת מייל חוזר עם אישור על קבלת ההזמנה.
הגביה עבור ארבעת המינים תתבצע דרך הוראת קבע.

ההרשמה תיסגר ביום ראשון, י"א בתשרי (9.10.11).
קיימת אפשרות למשלוח הביתה ללא תשלום נוסף – אם נדרש נא לציין זאת בעת ההזמנה!
החלוקה (למי שלא מבקש משלוח) תתבצע בביתו של חיים דביר. על מועד החלוקה תצא הודעה נפרדת.


שבת פרשת "כי תבוא" י"ח באלול תשע"א (17.09.2011)

18:25 - כניסת שבת. 18:40 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
18:20 - מנחה וסעודה שלישית.
19:20 - יציאת שבת וערבית.

שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב קובי פסל בפרשת השבוע מתקיים מידי יום שני בשעה 21:00, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב קצין במסכת בבא-בתרא מתקיים מידי יום חמישי בשעה 20:45, בבית הרב קצין, רחוב ששת הימים 38.

סליחות

לו"ז לערב סליחות ראשונות - מוצ"ש הבאה, פרשת ניצבים-וילך:
21:30 - קהילת עלומים תארח את כבוד הרב זאב קרוב, ראש הישיבה התיכונית בקרני שומרון אשר יעביר הרצאה בנושא "כוחה של התפילה ואמונה והתעוררות לימים נוראים". הרב זאב קרוב, הוא אביו של קצין הצנחנים סגן אהרון קרוב, שנפצע אנושות בתחילת מבצע עופרת יצוקה בעזה מיד לאחר חתונתו.
22:40 - אסיפת חברים לאישור הדוחות הכספיים של הקהילה לשנת 2010.
23:00 - אמירת סליחות ראשונות.