אב תשע"א


שבת פרשת "עקב" כ' באב תשע"א (20.08.2011)

19:00 - כניסת שבת. 19:15 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
19:00 - מנחה וסעודה שלישית.
19:57 - יציאת שבת וערבית.

שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב קובי פסל יצא לחופשה ולא יתקיים השבוע.
* השיעור השבועי של הרב קצין במסכת בבא-בתרא מתקיים מידי יום חמישי בשעה 20:45, בבית הרב קצין, רחוב ששת הימים 38.


שבת פרשת "דברים" ו' באב תשע"א (06.08.2011)

19:14 - כניסת שבת. 19:30 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
10:45 - שיעור מפי הרב נויברט.
19:15 - מנחה וסעודה שלישית.
20:13 - יציאת שבת וערבית.

הודעות

* השבת, יעביר הרב נויברט שיעור לאחר התפילה (בשעה 10:45 לערך). בין סיום התפילה לתחילת השיעור יתקיים קידוש קטן.
* השיעור השבועי של הרב קובי פסל יצא לחופשה ולא יתקיים השבוע.

צום תשעה באב

19:32 - תחילת הצום.
19:25 - מנחה, תפילת ערבית ומגילת איכה.
07:30 - תפילת שחרית.
12:46 - חצות היום.
19:00 - תפילת מנחה.
19:49 - סיום הצום.

תודות

תודה מיוחדת מרוברט אלטמן, לילדים שסייעו בעריכת הקידוש בשבת שעברה.

קידוש לפתיחת שנת הלימודים

בשבת פרשת ראה - שבת מברכין חודש אלול (27.08) נקיים אי"ה טקס חגיגי לכל ילדי הקהילה העולים לכיתה א' וכן למסיימים כיתה י"ב.
חברי קהילה אשר ילדיהם עולים לכיתה א' או סיימו כיתה י"ב, מתבקשים לשלוח דוא"ל לכתובת uri_b@dori.co.il עם הפרטים הבאים:
שם הילד (פרטי+משפחה), שם ההורים, נא לציין אם זה ילד או ילדה, והאם עולה לכיתה א' או מסיים י"ב.
פרטים כאמור יש להעביר עד ה- 10.8.11 (יום אחרי ט' באב), על מנת שנוכל להיערך בהתאם.