כסלו תשע"א


שבת פרשת "מקץ" כ"ז בכסלו תשע"א (04.12.2010)

16:15 - כניסת שבת. 16:30 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
קידוש שבת מברכין יתקיים לאחר התפילה.
16:15 - מנחה וסעודה שלישית.
17:15 - יציאת שבת וערבית.

פעילות השבת

לאחר תפילת מוסף יתקיים קידוש לכבוד חנוכה ושבת מברכין.
כל הציבור מוזמן.

מזל טוב


ברוכים הבאים

קהילת עלומים פותחת את שעריה בפני ה"ה סוקלובר אריאל ומירי, נפתלי חגית ושוהם וברק נתן וצביה עם הצטרפות משפחותיהם לקהילה.
אנו מברכים את המשפחות המצטרפות ומשוכנעים, שבהצטרפותם הם יתרמו לקהילה, ואנו יכולים רק לאחל למשפחות המצטרפות, שגם הן יהנו מחברותם בקהילתנו.

אסיפה שנתית של העמותה – שינוי מועד

בשל אילוצים שונים, האסיפה השנתית של העמותה תידחה ותתקיים במוצאי שבת, פרשת שמות, יח' טבת תשע"א (25.12.2010), בשעה 20:00, באולם בית הכנסת.
באסיפה השנתית יבחרו בעלי תפקידים חדשים לשנת 2011, וכן יאושר תקציב העמותה לשנת 2011.
טיוטה לסדר יום של האסיפה, הכוללת גם את הנושאים, שהועלו על ידי חברי הקהילה, תופץ בשבוע הבא.
חברים המעונינים להעלות נושאים לדיון באסיפה הכללית, מתבקשים להעביר פרטים לעופר זמיר, לדוא"ל: ofer@miron-law.co.il, עד ליום 15.12.10.
כמו כן, החברים מתבקשים להתנדב לתפקידים השונים הדרושים לניהולה ולפעילותה של הקהילה.
עדיין חסרים מתנדבים למספר תפקידים ובהם: גבאי (1), ועדת קליטה, אחראי תפילת ילדים, אחראי(ת) לסיוע ליולדות, וועדת תרבות.

עדכון רשימת החברים

השבוע נשלחה רשימת החברים הקיימת על מנת שהחברים יעדכנו את פרטיהם. מי שטרם העביר תיקונים, מתבקש לעשות זאת בהקדם על מנת שנוכל להפיץ דף קשר עדכני.


שבת פרשת "וישב" כ' בכסלו תשע"א (27.11.2010)

16:16 - כניסת שבת. 16:30 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
לאחר תפילת מוסף - שיעור לנוער (כיתות ז' ואילך) מפי הרב הרב איתן הכהן.
16:15 - מנחה וסעודה שלישית.
17:15 - יציאת שבת וערבית.

פעילות השבת

השבת יתארח בקהילה הרב איתן הכהן (אברך מבית המדרש "ארץ חמדה").
הרב יעביר דבר תורה לפני תפילת מוסף, ושיעור לנוער (מכיתות ז') לאחר התפילה.

שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב קובי פסל בפרשת השבוע מתקיים מידי יום שני בשעה 21:00, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב קצין במסכת בבא-קמא מתקיים מידי יום חמישי בשעה 21:15, בבית הרב קצין, רחוב ששת הימים 38.

אסיפה שנתית של העמותה

האסיפה השנתית של העמותה תתקיים במוצאי שבת פרשת ויגש, ד' בטבת תשע"א (11.12.2010), בשעה 20:00, באולם בית הכנסת.
באסיפה השנתית יבחרו בעלי תפקידים חדשים לשנת 2011, וכן יאושר תקציב העמותה לשנת 2011.
חברים המעונינים להעלות נושאים לדיון באסיפה הכללית, מתבקשים להעביר פרטים לעופר זמיר, לדוא"ל: ofer@miron-law.co.il עד ליום 30.11.10.
כמו כן, החברים מתבקשים להתנדב ולאייש את התפקידים השונים הדרושים לניהולה ולפעילותה של הקהילה.


שבת פרשת "וישלח" י"ג בכסלו תשע"א (20.11.2010)

16:19 - כניסת שבת. 16:30 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
16:15 - מנחה וסעודה שלישית.
17:17 - יציאת שבת וערבית.


שבת פרשת "ויצא" ו' בכסלו תשע"א (13.11.2010)

16:22 - כניסת שבת. 16:35 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף. 09:15 - תפילת ילדים.
16:20 - מנחה וסעודה שלישית.
17:20 - יציאת שבת וערבית.

שיעורים שבועיים

* השיעור השבועי של הרב קובי פסל בפרשת השבוע מתקיים מידי יום שני בשעה 21:00, בבית משפחת הגר, רח' גרינברג 5.
* השיעור השבועי של הרב קצין במסכת בבא-קמא מתקיים מידי יום חמישי בשעה 21:15, בבית הרב קצין, רחוב ששת הימים 38.

אסיפה שנתית של העמותה

האסיפה השנתית של העמותה תתקיים במוצאי שבת פרשת ויגש, ד' בטבת תשע"א (11.12.2010), בשעה 20:00, באולם בית הכנסת.
באסיפה השנתית יבחרו בעלי תפקידים חדשים לשנת 2011, וכן יאושר תקציב העמותה לשנת 2011.
חברים המעונינים להעלות נושאים לדיון באסיפה הכללית, מתבקשים להעביר פרטים לעופר זמיר, לדוא"ל: ofer@miron-law.co.il עד ליום 30.11.10.
כמו כן, החברים מתבקשים להתנדב ולאייש את התפקידים השונים הדרושים לניהולה ולפעילותה של הקהילה.