כסלו תשס"ח


שבת פרשת "מקץ" - שבת חנוכה

16:16 - כניסת שבת. 16:30 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
16:15 - מנחה וסעודה שלישית מורחבת עם הרב יוסף פאור. 17:15 - יציאת שבת וערבית.

סעודה שלישית עם הרב יוסף פאור

השבת נקיים סעודה שלישית מורחבת בהשתתפות הרב פרופ' יוסף פאור שיכבד את הקהילה בדרשת שבת חנוכה בנושא: "חג האורות: הזכות לאמור לא".
החברים והחברות מוזמנים ליטול חלק בסעודה.

קידוש ראש חודש בשבת הבאה

בשבת הבאה - שבת פרשת "ויגש" - יתקיים בעז"ה קידוש ראש חודש לאחר התפילה. כמו כן נחגוג את כניסת החברים שנבחרו לתפקידיהם החדשים.

אסיפה שנתית של הקהילה

במוצאי שבת התקיימה האסיפה השנתית של הקהילה. פרוטוקול מסודר של האסיפה יתפרסם בקרוב.
להלן רשימת החברים שנבחרו לכהן בתפקידים השונים בקהילה:

יו"רעדו בירנברג
גבאיםאסף אדלשטיין
רפי לדרמן
אייל מלכה
גזברחקי טל
ביטחוןעוז מנדלברוט
קליטהשי ויל
קידושיםדידי גוטליב
אבידן פלדמן
דף שבועידני מרקוביץ
עזרה פנים קהילתיתסיגל ויל

אנו מאחלים להם הצלחה רבה בתפקידם.

תודה לחברי הצוות היוצא

עם סיום שנת ההתנדבות של הצוות היוצא, הקהילה רוצה להודות להם שוב על כל המאמץ והמשאבים שהושקעו על ידם בקהילה ובפעילותיה השונות, דבר אשר תרם הן לחיזוק הקהילה עצמה מחד, והאדרת שמה הטוב של הקהילה גם בחוץ, מאידך.
וכיוון שאנחנו לא משלמים מי יודע מה לבעלי התפקידים, אזי: "...וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקב"ה ישלם שכרם."
יישר כוח לכולכם ובעיקר ליו"ר היוצא מוטי, אשר ניצח על הפעילות.

שבת פרשת "וישב"

16:16 - כניסת שבת. 16:30 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
16:15 - מנחה וסעודה שלישית. 17:15 - יציאת שבת וערבית.
21:30 - אסיפה כללית של העמותה בבית הכנסת.

שבת פרשת "וישלח"

16:17 - כניסת שבת. 16:35 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית ומוסף.
16:20 - מנחה וסעודה שלישית. 17:16 - יציאת שבת וערבית.

הפרשת חלה

נשות הקהילה מוזמנות להפרשת חלה ושיעור של אושרה קורן שיתקיים בעז"ה ביום שני, 26.11.07 בשעה 20:45 בבית משפחת הורביץ פני ויואל, רחוב חפץ חיים 20. עלות השיעור הינה 15 ש"ח למשתתפת.
הערב כולו הינו לעילוי נשמתה של שרה חיה בת אלגריה.

פורום חשיבה לקראת אירועי בר המצווה במסגרת קהילת עלומים

סיכום ישיבות הפורום לאירועי בר מצווה בקהילה:
במהלך הפגישות דנו בשני אספקטים. האחד פעילות מערכתית ליצירת קשר בין הקהילה לנוער והשני שבת בר המצווה.

טיפוח הקשר בין הקהילה ובית הכנסת לבני הנוער
מטרת הפורום לגבש תוכנית פעולה לחיזוק הקשר בין בני הנוער המתבגרים לבית הכנסת. השנתון הראשון יהיה שנתון כיתה ז' הנוכחי. בהמשך לשנתונים הבאים, תתחיל התוכנית מפסח כיתה ו' עד פסח כיתה ז'.
חלוקת הפעילות לשלושה נדבכים:
 1. מפגשים במהלך השנה לגיבוש הקבוצה
  כארבעה מפגשים האמורים להיות מפגשים חוויתיים בשילוב תכנים שיימשכו את הילדים להמשיך ולהגיע לפעילויות נוספות. הנערים יופעלו ע"י הורי השכבה.
  המפגשים ימומנו ע"י ההורים ולכן מומלץ שעלותן תהיה בסיסית. במידת הצורך, תיתכן פניה למימון ע"י הקהילה. על תיאום האירועים לשכבת כיתה ז' אחראית יפעת דביר.
 2. מעורבות הילדים בתפילה
  במהלך השנה תתקיימנה כשתי שבתות שיוגדרו כשבתות נוער. בשבתות אלו תהיה אחריות מלאה של הנערים על כל נושאי התפילה, קריאה בתורה, גבאות, דברי תורה, סעודה שלישית וכו'. מוטי זינגבוים יעזור בהכנת הנערים לשבתות אלו בעזרת הגבאים.
  בשבתות תורניות יש לדאוג לשלב שיעור שמתאים גם לקבוצת גיל זו (13-16) לאחר התפילה.
 3. פעילות התנדבותית
  במהלך התקופה נעודד ונכוון את הילדים לפעילות התנדבותית במסגרת פעילות הקהילה. (חלוקת מזון, עזרה בבית הספר אריאל וכדומה)
שבת בר המצווה
על הקהילה לאפשר למשפחות המעוניינות לקיים את האירוע בבית הכנסת לעשות זאת באופן האופטימלי!
 1. תפילה
  כדי לאפשר שבת יפה ומכובדת עלינו לדאוג שהתפילה תהיה שקטה באופן מיוחד. האקוסטיקה הגרועה וכמות המתפללים מקשה מאוד על התנהלות התפילה. כדי לכבד את ילד בר המצווה ובני משפחתו על כל מתפלל ומתפללת לקחת על עצמם את האחריות לכבד את המעמד. יש להעביר מסר זה גם לילדים.
  בשבתות החורף במקרה שיורד גשם קשה מאוד לקיים את התפילה על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בשבת בר מצווה. יש למצוא פיתרון לעניין.
 2. קישוט האולם
  כדי לתת לאולם הספורט צביון מכובד יותר על בית הכנסת לדאוג לכיסוי ה"סולמות", הטריבונות ואביזרי הספורט הפרוסים באולם. יש לשלב איש מקצוע כדי לבצע זאת בצורה יפה ובעלות סבירה. עיצוב משתנה יקבע ע"פ שיקול דעתם של בעלי השמחה.
 3. קידוש
  הקידוש כיום מתקיים בעמידה מבלי שיש בו תוכן כלשהו. יש להשתדל שהקידוש ישתלב במערך השמחה ולכן נקיים כסטנדרט ריקודים ושירה בקידוש.
  לבית הכנסת אין ציוד מתאים לעריכת קידוש ולכן יש לרכוש פלטות, "חמורים", מפות וכדומה. ציוד מתאים יאפשר לארח קידושים באירועים נוספים של חברי הקהילה כגון: שבת חתן / כלה, בת מצווה ברית מילה וכו'.
  כדי שמדי אירוע לא נמציא את הגלגל מחדש יש לכתוב נוהל הכולל את סידור שעוני השבת, ארגון האולם, כמויות אוכל, תוספת כיסאות ישיבה וכו'. משפחות שירצו לארגן את הקידוש מבלי להשתמש בשירותי קייטרינג להגשה יקבלו עזרה וגיבוי מחברי הקהילה.
 4. אירוח
  הועלה רעיון למנות איש קשר אשר ירכז רשימת שמות המעוניינים לארח קרובי משפחה מחוץ לעיר ובכך להקל על מציאת מקומות אירוח עבור משפחת חתן הבר מצוה. בנוסף, ידאג לבצע רישום מוקדם ומסודר של הילדים ושבתות בר המצווה כדי שיתאפשר להיערך לאירוע ולמנוע אי נעימות.

סיכום פעילות שנתית

דו"ח תמציתי של הפעילות שנערכה במהלך השנה האחרונה - יפורסם בקרוב.

הזמנה לאסיפה כללית של העמותה

האסיפה תתקיים במוצאי שבת פרשת "וישב", כ"א בכסלו, 1 בדצמבר 2007, בשעה 21:30 בבית הכנסת.
על סדר היום:
 1. סקירת פעילות שבוצעה בשנה שחלפה מפי היו"ר.
 2. סקירת תקציב שבוצע בשנה שחלפה מפי הגזבר.
 3. הצבעה לבחירה בין שתי חלופות לגבי דמי החבר בשנה הבאה לפי ולאחר סקירה מאת הגזבר:
  1. החזרת דמי החבר לרמה שהייתה לפני שנתיים. דבר שיאפשר שמירה על פעילות בהיקף דומה לשנים שחלפו.
   -או-
  2. השארת דמי החבר במתכונת הנוכחית (לאחר שהופחתו בשנה שעברה 15 ₪ לחודש).
 4. בחירת בעלי התפקידים החדשים בקהילה: כל מי שמוכן להתנדב לכל תפקיד, ובמיוחד לתפקידים שעדיין לא נמצאו מתנדבים לאיישם - נא לפנות למוטי רינקוב בהקדם. תודה לכל החברים והחברות שכבר התנדבו לשאת בתפקידים בשנה הקרובה.
 5. הצגת תכנית חניכת "בני מצווה" בקהילה – כולל דיון בהשלכות תקציביות.
 6. הצגת מתכונת לעריכת "תפילת ילדים" בשבתות.
 7. אישור דוחות כספיים לשנת 2006.
 8. נושאים נוספים לסדר היום שחברים פנו ליו"ר וביקשו להעלות באסיפה הקרובה:
  1. הסמכת ועדה שתכלול שלושה חברים: יו"ר מכהן+גזבר+מנהל הגמ"ח לצורך אישור מענקים/הלוואות מקרן הגמ"ח ולחייב הוצאת פרוטוקול הדיון בטרם הוצאת כספים.
  2. הסמכת הגזבר להחליף את הבנק בו מתנהלים כספי העמותה בכפוף לאישור היו"ר. (הגזבר סבור כי השירות הניתן כיום אינו מספק ומציע להסמיכו כאמור לעיל)
  3. קביעת מורשי חתימה בחשבון הבנק של הקרן לעזרה הדדית.
  4. הצבעה האם לקיים את מסיבת הפורים למבוגרים במימון כספי הקהילה.
 9. קבלת דיווח מאת חברי צוות ועדת ההיגוי למבנה קבע.
 10. דבר היו"ר הנבחר.
 11. מי שמעוניין לשאת דברים: מתבקש להירשם אצל היו"ר.
בברכה,
מוטי רינקוב.

שבת פרשת "ויצא"

16:20 - כניסת שבת. 16:35 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית, מוסף וקידוש בק מצווה.
16:20 - מנחה וסעודה שלישית. 17:18 - יציאת שבת וערבית.

מזל טוב


שבת בר מצווה בקהילה השבת פרשת "ויצא"

ונסה ורובי גולדברג מזמינים את חברי הקהילה לחגוג עמם השבת את שמחת בר המצווה של בנם שי בבית הכנסת אשר תלווה בקידושא רבא לאחר התפילה. כל הציבור מוזמן.

דמי חבר ותשלום עבור ארבעת המינים

במהלך השבוע הראשון של חודש נובמבר בוצעה גביית דמי חבר לחודשים נובמבר - דצמבר ונגבה התשלום עבור ארבעת המינים.
רכישת ארבעת המינים ע"י חברי הקהילה תרמה לקופת הגמ"ח כ- 1,300 ש"ח.
יישר כוח לחברי הקהילה שרכשו וליואל זיו שסיפק את ארבעת המינים במחיר סיטונאי.