תורנות העברת דבר תורה - תשס"ז

פרשת השבועתאריךדרשת מבוגרים בבוקרדרשה בסעודה שלישית
האזינו30.9.06לוזון יעקבדידי ידידיה
שבת סוכות7.10.06אייזנברג יעקב
בראשית21.10.06פודהצור איילמוטי רינקוב
נח28.10.06טפר סטיבןוויל אריק
לך לך4.11.06לוי אשרווקס עומר
וירא11.11.06פלדמן אבידןאברמוביץ יוסי
חיי שרה18.11.06שלומי גולדברגבוכניק אילן
תולדות25.11.06פלוס עודדאדלשטיין אסף
ויצא2.12.06וייס שיאלי לביא
וישלח9.12.06דידי ידידיהלנגרמן משה
ויישב16.12.06לוין מאירפלוס עודד
מקץ23.12.06לוסטיג מישלבירינברג עידו
וייגש30.12.06פרז אילןעמירם הוכמן
ויחי6.1.07זמיר עופרשינדלר אחיקם
שמות13.1.07לביא אליפרידנברג אריאל
וארא20.1.07גרינפלד ברקוויקובסקי גיל