כסלו תשס"ז


שבת פרשת "תולדות"

16:18 - כניסת השבת. 16:35 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית.
16:20 - מנחה וסעודה שלישית תרומת זהבה וצבי לנדמן, 17:15 - ערבית.

אסיפת קהילה שנתית

אסיפה כללית שנתית של הקהילה תתקיים במוצאי שבת פר' וישלח, י"ח בכסלו (9.12).
השתתפותכם חשובה. שליחת נציג משפחתי מהווה ניצול של 50% בלבד מיכולת ההשפעה שלכם. לכל אחד ללא הבדל מין יש קול אחד. חלק מהנושאים שעל סדר היום חשובים מכדי שתתקבל בהם החלטה בפורום מצומצם.