חשון תשס"ז


שבת פרשת "חיי-שרה"

16:19 - כניסת השבת. 16:40 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית.
השבת יתקיים קידוש שבת מברכין לאחר תפילת שחרית – כל הציבור מוזמן.
16:20 - מנחה וסעודה שלישית, 17:18 - ערבית.

שבת פרשת "וירא"

16:25 - כניסת השבת. 16:45 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית.
16:25 - מנחה וסעודה שלישית, 17:21 - ערבית.

הפרשת חלה ושיעור לנשות הקהילה

כמנהגנו ב"עלומים", לקראת כל ראש חודש מתקיימת הפרשת חלה קהילתית.
כולכן מוזמנות להפרשת חלה ביום חמישי, כ"ה בחשון, 16 בנובמבר, בשעה 20:30 בביתם של מיכל ויואל זיו, רח' קצין 3/2. (טלפון: 741-2990)

לאחר אמירת תהילים (20:30) תנתן הרצאה ע"י הגב' ציפי הרמתי בשעה 21:00 בדיוק.
לכיסוי עלות ההרצאה נבקש מכל אחת תרומה של 15 ש"ח.
צפוי ערב מהנה ביותר. בואנה כולכן!

שבת פרשת "לך-לך"

16:31 - כניסת השבת. 16:50 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית.
16:35 - מנחה וסעודה שלישית, 17:25 - ערבית.

הודעה על שינוי מיקום כניסת גברים לבית הכנסת

על מנת לפתור בעיות בניהול התפילה בשבת, החליט ועד הקהילה להעביר את מיקום כניסת הגברים לכניסה הראשית דרך דלתות הזכוכית מהצד הדרומי של הבניין.
כניסת הנשים תישאר דרך שער הברזל הירוק שבצד מערב. המעבר מדלת זו לעזרת הגברים יהיה חסום.
השינוי נועד לתת מענה לשתי בעיות: האחת, מעבר של ילדים (בדרך כלל בריצה) בין שתי הכניסות כחלק ממשחק. הסיבה השניה: הקטנת יצירת הרעש באזור הכניסה בחלקו האחורי של בית הכנסת. המקום הפך למקום התוועדות בין הנכנסים לבין הנמצאים - דבר שמפריע גם מבחינת רעש וגם מבחינה חזותית.
נבקש את סיועכם בשמירה על הנוהל ובחינוך הילדים לשינוי.

ברכות למשפחות שהצטרפו לקהילה

חברי הקהילה מבקשים לברך את המשפחות החדשות שהצטרפו זה מכבר למשפחת עלומים וביניהם:

שבת פרשת "נח"

16:37 - כניסת השבת. 16:50 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית.
קידוש חתנים יתקיים לאחר התפילה (יכולים לקחת בחשבון ויתור על ארוחת צהרים). כל חברי וחברות הקהילה מוזמנים.
16:35 - מנחה וסעודה שלישית, 17:31 - ערבית.