תורנות העברת דבר תורה - תשס"ו

פרשת השבועתאריךדרשת מבוגרים בבוקרדרשה בסעודה שלישית
וארא28.1.06אחיקם שינדלראלי לביא
בא4.2.06שוקי רוז'נסקיוייל אריק
בשלח11.2.06טפר סטיבןלנגרמן משה
יתרו18.2.06לוי אשרפלוס עודד
משפטים25.2.06פלדמן אבידןניזרי אבי
תרומה4.3.06חקי טלאייזנברג יעקב
תצווה11.3.06וייס שיבירנברג עידו
כי תשא18.3.06יובילר מיכאלווקס עומר
ויקהל- פקודי25.3.06לוין מאירדידי ידידיה
ויקרא1.4.06לוסטיג מישלדני מרקוביץ
צו8.4.06פרז אילןפרידנברג אריאל
פסח13.4.06זמיר עופר
שבת חוהמ"פ15.4.06זאב מלץ
שביעי של פסח19.4.06פלןס עודד
שמיני22.4.06דובי מרגליותקרמר שלומי
תזריע-מצורע29.4.06פודהצור איילגרינפלד ברק
אחרי-קדושים6.5.06לוזון יעקבזאב מלץ
אמור13.5.06דני מרקוביץדידי ידידיה
בהר-בחוקותי20.5.06אייזנברג יעקבשינדלר אחיקם
במדבר27.5.06
נשא3.6.06טפר סטיבןזמיר עופר
בהעלותך10.6.06לוי אשרמוטי רינקוב
שלח17.6.06פלדמן אבידןוויל אריק
קרח24.6.06פלוס עודדנחי גוטמן
חקת1.7.06וייס שיאברמוביץ יוסי
בלק8.7.06דידי ידידיהבוכניק אילן
פינחס15.7.06לוין מאיראדלשטיין אסף
מטןת-מסעי22.7.06לוסטיג מישלאלי לביא
דברים29.7.06עמירם הוכמןלנגרמן משה
ואתחנן5.8.06פרז אילןפלוס עודד
עקב12.8.06זמיר עופרבירינברג עידו
ראה19.8.06לביא אליווקס עומר
שןפטים26.8.06יובילר מיכאלפרידנברג אריאל
כי תצא2.9.06חקי טלוויקובסקי גילץ
כי תבוא9.9.06אריה פישרגרינפלד ברק
ניצבים-ויילך16.9.06אחיקם שינדלרזמיר עופר