אדר תשס"ו


הפרשת חלה

הפרשת חלה תתקיים ב-26.03.06. בביתם של איציק ושרה זפרני, רח' שברץ 25 (פינת ששת הימים), קומה ג, בשעה 21:00. כולן מוזמנות.

שבת פרשת "ויקהל–פקודי" - שבת החודש

17:36 - כניסת השבת. 17:50 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית. השבת שבת מברכין, קידוש לאחר תפילת מוסף.
17:35 - מנחה וסעודה שלישית תרומת ג'ודי ויוסי הורוביץ. 18:31 - ערבית.

מזל טוב


תודה

לחברות וועדת תרבות: רחלי אייזנברג, ונסה גולדברג, סיגל וויל, מיכל זיו ועינת לוין, על הארגון וההשקעה הרבה במסיבות הפורים לילדים ומבוגרים.

שבת פרשת "כי תישא"

17:31 - כניסת השבת. 17:45 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית.
17:30 - מנחה וסעודה שלישית תרומת פרץ רבקה וציון לע"נ ההורים יעקב וחנה. 18:26 - ערבית.

פורים

תענית אסתר: תחילת הצום: 04:23 (שני לפנות בוקר)

ערב פורים (שני בערב)
18:15 - ערבית ומיד לאחר מכן קריאת מגילה. מסיבת פורים לילדים תתקיים מיד לאחר סיום תפילת ערבית לאחר קריאת המגילה.
19:45 - קריאה מהירה לנשים במועדונית.
על מנת לאפשר את קריאת המגילה בצורה מסודרת כך שנצא כולנו ידי חובה, אנו מבקשים מההורים להקפיד לשמור על הילדים במהלך הקריאה כך שלא יתרוצצו בבית הכנסת או ירעישו (למעט בעת הכאת המן כמובן). למען הסר ספק, חל איסור מוחלט על הבאת נפצים מסוג כלשהו לבית הכנסת - מדובר בגורם מפריע מבחינת רעש וכמו כן בסכנה בטיחותית ונזק לשטיחים.
אנו מבקשים מכל המתפללים להקפיד על כך על מנת שלא להגיע למצבים לא נעימים.
לאחר הקריאה יוגש כיבוד קל, אנו מבקשים מההורים להקפיד שהילדים לא יאכלו מהכיבוד על מנת שהוא אכן ישמש את הצמים.

פורים (שלישי)
07:30 - תפילת שחרית.
20:30 - מסיבת פורים למבוגרים באולם הכדורת שברח' ציפמן.

שבת פרשת "תצווה" - שבת זכור

17:26 - כניסת השבת. 17:40 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית.
10:30 - קריאת פרשת זכור לנשים.
17:30 - מנחה וסעודה שלישית תרומת גילה ויוסף עליאש. 18:21 - ערבית.

שמירה בשעת התפילות (שבת וחגים)

הוחלט לבדוק את עמדת ציבור המתפללים בנושא הצבת שומר בשער בית הספר בזמן התפילה.
לצורך נוחיות ויעילות הבדיקה הוחלט כי 30 תשובות (כשליש מהחברים) חיוביות (להמשך השמירה) יגרמו להשארת המצב כפי שהוא כיום. הביצוע בשטח בהתאם למסקנות לאחר איסוף הנתונים יהיה לפני קריאת המגילה. לפיכך המצדדים בהצבת שמירה מתבקשים להתארגן ולהזדרז בתשובתם. נא תשובתכם בדוא"ל לדני מרקוביץ בצרוף "כן" או "לא" בלבד.

שבת פרשת "תרומה"

17:21 - כניסת השבת. 17:35 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית.
17:20 - מנחה וסעודה שלישית. 18:16 - ערבית.