שבט תשס"ו


ערב שירה לכבוד ט"ו בשבט

כמיטב מסורת עלומים, נחגוג את ט"ו בשבט בשיר וזמר.
המסיבה תתקיים אי"ה, במוצ"ש שבת שירה, י"ג שבט (11.02.06) באולם ביה"ס דקל בשעה 21:00.
כולם מוזמנים! נא לדייק! הזמנות מודפסות תחולקנה בשבת בבית הכנסת.

שבת שירה

השבת הבאה - פרשת "בשלח", הינה שבת שירה, ולפיכך נקיים קבלת שבת בנוסח קרליבך. (לכל הנרתעים – מדובר בהארכת התפילה בכעשרים דקות בלבד)
קהל הנשים והילדים מוזמן אף הוא לשירת קרליבך.

שבת פרשת "בא"

16:57 - כניסת השבת. 17:10 - מנחה, קבלת שבת וערבית.
08:30 - שחרית.
16:55 - מנחה וסעודה שלישית תרומת בלהה ואריה ניצן. 17:54 - ערבית.

הפרשת חלה

ביום שלישי, ב' בשבט (31.01.06) בשעה 20:30, תתקיים "הפרשת חלה" בבית משפחת פלדמן, היובל 31 (קומה ב' דירה 6).