תורנות העברת דבר תורה - תשס"ה

פרשת השבועתאריךדרשת מבוגרים בבוקרדרשה בסעודה שלישיתשיעורי ילדים א-ד
משפטים5/2/05אחיקם שינדלרעידו בירנברגלביא אלי
תרומה12/2/05הורניק שלומיזאב מלץמור חיים לאה
תצווה19/2/05לוין מאירקרמר שלומימרקוביץ דני
כי תישא26/2/05איזנברג יעקבשלמה טואףסטו יסכה
ויקהל5/3/05רוזנסקי שוקיעודד פלוסעליאש יוסף
פקודי12/3/05טל חקיצביקה גרינגליקפודהורצר נתלי ואיל
ויקרא19/3/05זמיר עופראבי נזרירינקוב מוטי ומיכל
צו–פורים26/3/05ידידיה דידילוסטיג מישלרוזנסקי סיגלית ושוקי
שמיני2/4/05לוזון יעקובוקס עומרשינדלר
תזריע9/4/05מרגליות דוביהוכמן עמירםדביר חיים ויפעת
מצורע16/4/05מרקוביץ דניויאקובסקי גילויס נטע ושי
אחרי מות-ערב פסח23/04/05ויצמן אפרת ושימי
שביעי של פסח30/04/05ניצן נחמןויס שילביא אלי
קדושים7/5/05סירוטקין צביזאב מלץמור חיים לאה
אמור14/5/05פודהורצר אייל לביא אלימרקוביץ דני
בהר21/5/05ברק גרינפלדקרמר שלומיסטו יסכה
בחוקותי28/5/05פריידנברג אריאלרינקוב מוטיעליאש יוסף
נשא11/6/05אחיקם שינדלרעופר זמירמור חיים לאה
בהעלותך18/6/05הרב עמית קולאהרב עמית קולאמרקוביץ דני
שלח לך25/6/05שבת קהילהשבת קהילהסטו יסכה
קרח2/7/05יעקב אייזנברגמישל לוסטיגעליאש יוסף
חוקת9/7/05שלומי גולדברגאבי נזריפודהורצר נתלי ואיל
בלק16/7/05יעקב לוזוןעומר וקסרינקוב מוטי ומיכל
פנחס23/7/05דני מרקוביץעמירם הוכמןרוזנסקי סיגלית ושוקי
מטות30/7/05נחמן ניצןזאב מלץשינדלר
מסעי6/8/05צבי סירוטקיןעודד פלוסדביר חיים ויפעת
דברים13/8/05אייל פודהורצרגיל ויאקובסקיויס נטע ושי
ואתחנן20/08/05ברק גרינפלדשי וייסויצמן אפרת ושימי
עקב27/08/05אריאל פרידנברגשלומי קרמרלביא אלי
ראה03/09/05נחי גוטמןמוטי רינקובמור חיים לאה
שופטים10/9/05חקי טלעידו בירנברגמרקוביץ דני
כי תצא17/9/05דידי ידידיהאלי לביאסטו יסכה
כי תבוא24/9/05דובי מרגליותעודד פלוסעליאש יוסף
ניצבים1/10/05עופר זמירזאב מלץאלי לביא