אלול תשס"ה


שבת שובה

בסעודה שלישית שבשבת שובה (פר' וילך), יתארח בקהילה הרב חיים רטיג, ראש ישיבת ההסדר ברעננה, וישא דברי תורה.

תודות וברכות


סליחות ראשונות

סליחות ראשונות תתקיימנה במוצאי שבת פרשת "כי-תבוא" בשעה 24:00.

שבת פרשת "כי תצא"

השבת יכבד אותנו בנוכחותו הרב קצין. הרב ישא דברי תורה לפני תפילת מוסף, ציבור הנשים מוזמן.

מזל טוב


תחומים

תנחומים ליוסף עליאש ומשפחתו על מות אביו.

שבת פרשת "ראה" - שבת ראש חודש

ראש חודש אלול יחול בימים ראשון ושני. קידוש ראש חודש יתקיים לאחר התפילה.