אדר ב' תשס"ה


אביב הגיע... פסח בא

דרושים מתנדבים/מתנדבות להכנת בית הכנסת לפסח. נא לפנות לעדו בירנברג.

שבת פרשת תזריע

שבת פרשת "תזריע" – שבת מברכין - יתקיים קידוש לאחר התפילה.
בנוסף יתארח בתפילת שחרית עו"ד ג'וש רוזנצוויג, יו"ר דירקטוריון הבנק הבינלאומי, שישא דברים לפני תפילת מוסף (09:30 לערך). ההרצאה מיועדת גם לגברים!

תודות


זמני תפילות וקריאת המגילה בפורים

יום חמישי, י"ג אדר ב' - תענית אסתר

יום שישי, י"ד אדר ב' - פורים

שבת פרשת "צו"


שבת זכור

קריאת פרשת זכור נוספת תתקיים מיד עם סיום תפילת מוסף של שבת.

מזל טוב