שבט תשס"ה


הכנסת ספר תורה

טקס הכנסת ספר התורה שנתרם ע"י משפחת ניצן (אריה בלהה וב"ב) יתקיים במוצ"ש פר' יתרו, י"ט בשבט (29.01.05).
האירוע בהשתתפות כל המשפחה לרבות ילדים.

תודות


קידוש שבת מברכים

כמידי שבת מברכים, יתקיים בשבת פרשת "וארא" קידוש בבית הכנסת בתום התפילה.
איזון

ברב עם הדרת מלך

מאחר ואולם הספורט נוטה מעט על צדו בשבתות בהן כמעט ואין נוכחות של נשים, אנו מזמינים את חברות הקהילה לבוא ולהשתתף בתפילות השבת בכדי לאזן ולו במעט את מפלס האולם...

מנויים חדשים

להלן סעיף המנויים כפי שמופיע בפרוטוקול מהאסיפה הכללית של העמותה. הוחלט:
 1. לאשרר את המשך מינוי דידי ידידיה כיושב ראש העמותה וכחבר ועד העמותה לתקופה נוספת.
 2. לאשרר את המשך מינוי נחום סטו כגזבר העמותה וכחבר ועד העמותה לתקופה נוספת.
 3. למנות את רו"ח יוסי הורביץ כרו"ח העמותה לשנת הכספים 2005.
 4. למנות כחברי ועדת ביקורת לשנת 2005 את גיל וויאקובסקי, נחמן ניצן ודובי מרגליות.
 5. למנות לתפקיד גבאים לשנת 2005 החל ממועד האסיפה, את עידו בירינברג, מישל לוסטיג ועופר זמיר.
  עידו בירינברג ישמש גם כחבר ועד העמותה במקום אחיקם שינדלר אשר מסיים את תפקידו.
 6. לאשרר את המשך מינויים לחברי ועדת תרבות של: ברכה פלוס, ונסה גולדברג, חני גולדברג, סיגי הגר, רחלי וקס, תמי לוי וג'ודי הורביץ.
 7. למנות לחברת ועדת קליטה של העמותה את ברכה פלוס ולאשרר את המשך מינויו של אלי לביא כחבר ועדת קליטה.
 8. למנות לתפקיד אחראי קידושים את אשר לוי.
 9. למנות לתפקידי אחראים על סעודה שלישית את מיכאל יובילר ויהודה גדיש.
 10. לאשרר את המשך מינויו של עמיקם הדר כאחראי ביטחון.
 11. לאשרר את המשך מינויים של מנו בורק ושלומי קרמר ואת מינויו של חיים דביר לתפקידי מנהלי קרן עזרה לזולת של הקהילה.
 12. לאשרר את המשך מינויים של שלומי גולדברג ונחמן ניצן כמנהלי הגמ"ח של הקהילה.